Fundacja "Przyjaciel Gminy"

Fundacja "Przyjaciel Gminy" realizuje "Zintegrowany program walki z zagrożeniem społecznym wykluczeniem", jako działanie systemowe. Prowadzi również działania pozasystemowe - tzw. interwencyjne.

Kontakt

Telefon: 880644744
Adres e-mail: fundacja@przyjacielgminy.pl

Adres

Mickiewicza 4
51-618 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja