Fundacja Integracji Społecznej- Prom

Fundacja Integracji Społecznej -Prom” z Wrocławia działa od 2004 .- Prowadzi cztery świetlice środowiskowe dla dzieci i młodzieży (w tym świetlice integracyjna dla dzieci polskich i romskich).-Organizuje kolonie letnie, półkolonie i zimowiska.- Prowadzi punkty bezpłatnych porad socjalno - prawnych.-Wraz ze Stowarzyszenie mnie Jesteś Sam współorganizuje działalność (Klubu Pacjenta) dla osób z problemami i zaburzeniami psychicznymi. -Wraz z Bankiem Żywności organizuje rozdawnictwo żywności.- Wydała dwa komiksy o historii Romów oraz publikacja : „Edukacja Romów w Europie ´Środkowej”. Od 2009 gości wolontariuszy z projektu wolontariat europejski w ramach Progamu Młodzież w Działaniu.

Kontakt

Telefon: 713592921
Adres e-mail: biuro@fundacjaprom.pl

Adres

Rybacka 11/6
53-656 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja