TOWARZYSTWO POMOCY IM. ŚW. BRATA ALBERTA KOŁO WROCŁAWSKIE

Towarzystwo Pomocy im. św. Brata Alberta jest najstarszą i największą w kraju organizacją pozarządową zajmującą się pomocą ludziom bezdomnym i ubogim. Koło Wrocławskie TPBA prowadzi trzy ośrodki dla mężczyzn, jeden dla kobiet i samotnych matek z dziećmi. W sumie zapewniamy 420 miejsc osobom bezdomnym, a w ramach tych miejsc szeroki zakres usług socjalnych i profesjonalnych oddziaływań zmierzających do powrotu osób bezdomnych do społeczności.

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt

Telefon: 713671237
Adres e-mail: bratalbert@gmail.com

Adres

bp. Bernarda Bogedaina 5
50-514 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja