Miejskie Centrum Usług Socjalnych Dzienne Domy Pomocy Społecznej

 Zadaniem Dziennego Domu Pomocy Społecznej przy ul. Żeromskiego 37/1 funkcjonującego w ramach Miejskiego Centrum Usług Socjalnych we Wrocławiu jest zapewnienie stałej dziennej opieki osobom, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione albo rodzina lub osoby bliskie nie mają możliwości, aby tę opiekę zapewnić.Liczymy na wsparcie wolontariuszy w zakresie pomocy w organizowaniu spacerów osób zależnych

Kontakt

Telefon: 713419032
Adres e-mail: marta.krygier@mcus.pl

Adres

Żeromskiego 37/1
50-321 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja