Fundacja "Siła w nas"

Fundacja „Siła w Nas” powstała by pomagać dzieciom, które posiadają niezwykły dar. Dar jakim jest talent.

Aby realizować i rozwijać ukryte dary potrzebne są niekiedy duże nakłady środków pieniężnych. Jednak nie każda rodzina posiada wystarczające dobra materialne. Rodzice choć pracują niekiedy od rana do wieczora, nie są w stanie zapewnić swoim ukochanym Pociechom dostatecznej ilości środków pieniężnych. Dlatego założyliśmy Fundację Siła w Nas , bo przecież wspólnymi silami możemy pomóc tym wspaniałym Dzieciakom. Nie pozwólmy, aby brak środków finansowych był przeszkodą w ich kształceniu się, rozwijaniu i doskonaleniu.

Twórzmy dobro razem!

Fundacja, aby pomóc dzieciom chce otworzyć Centrum Kultury Siła w Nas na terenie Legnicy. W późniejszym czasie planujemy powstanie takiej jednostki w każdym województwie w Polsce. Jednak, aby tego dokonać Fundacja Siła w Nas potrzebuje dość dużych nakładów pieniężnych, które będą przeznaczone na remont, wyposażenie oraz prowadzenie Centrów Kultury. Planujemy wydzielenie na ich obszarze m.in.:

  • Sali tanecznej
  • Sali plastycznej
  • Sali muzycznej

Wierzymy, że znajdą się ludzie, którzy wesprą ten cel. Nie ma nic piękniejszego niż uśmiech dziecka i odgłos oklasków, który będzie Ich podziękowaniem dla nas za ofiarowaną im pomoc i zaufanie. Dzieciaki, którym pomożemy materialnie na pewno będą naszą dumą w przyszłości. A my ludzie dobrej woli uśmiechniemy się ” w duchu” sami do siebie wiedząc, że przyczyniliśmy się do Ich sukcesów.

Zbudujmy razem Centrum Kultury Siła w Nas i cieszmy się wspólnie sukcesami dzieci!

NR KONTA:  38 1160 2202 0000 0002 1896 2682

NIP: 691-249-82-05 , REGON: 021890078 , KRS: 0000422007

FUNDACJA „SIŁA W NAS”, PL. SŁOWIAŃSKI 1 POK. 142, 59-220 LEGNICA

                                                                 www.silawnas.pl

Kontakt

Telefon: 531061316
Adres e-mail: sekretariat@silawnas.pl

Adres

Plac Słowiański 1/ pok. 142
59-220 Legnica

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja