Fundacja Perennitas

PERENNITAS przyświeca idea, iż człowiek dzięki kulturze staje się nieśmiertelny. Owa kultura to przede wszystkim komunikowanie się ze światem dzięki sztuce i umiejętnościom negocjacyjnym. Sztukę pojmujemy zwłaszcza w jej aspekcie utylitarnym.

Dbamy o piękno naszej ojczyzny zachowując i przekazując historię polskiej kultury. Informując o osiągnięciach, dokonanych na przestrzeni wieków, przez rodzimych artystów i rzemieślników. Ważnym elementem naszej pracy jest wspieranie twórców w dzisiejszych, szczególnie trudnych dla nich, czasach. Pomagamy im się rozwijać a ich odbiorcom dawać okazję do poznania ich dzieł.

 

 

Kontakt

Telefon: 512124355
Adres e-mail: fundacja.perennitas@gmail.com

Adres

Rynek-Ratusz 26
50-101 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja