Caritas Archidiecezji Wrocławskiej

Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, to instytucja charytatywna, której działania służą wypełnianiu przez Kościół posłannictwa chrześcijańskiej dobroczynności.  

Wrocławska Caritas powstała w powojennej Polsce w październiku 1945 r. Po zawirowaniach związanych z rządami komunistycznymi została zawieszona i ponownie powołana w wolnej Polsce, 16 listopada 1989 r. Siedziba Caritas mieści się we Wrocławiu na Ostrowie Tumskim, przy Katedralnej 7. Stąd koordynowana jest praca placówek prowadzonych przez organizację. Tu powstają i są realizowane liczne projekty i akcje na rzecz osób potrzebujących. Jest to też centrum koordynacji pracy blisko 1800 wolontariuszy. Caritas nie tylko stara się pełnić dzieła miłosierdzia, lecz także promować dobroczynność, uwrażliwiać dzieci i dorosłych na potrzeby bliźnich, zachęcać do charytatywnej aktywności.

Obszary działania:

Na rzecz dzieci i młodzieży: szkoły, dom dziecka, kluby, kolonie, program „Skrzydła” – finansowanie zakupu książek, odzieży i obiadów w szkole, program „Adopcja na odległość” – finansowanie edukacji osieroconym i najuboższym dzieciom w Indiach, akcja „Wyprawka dla żaczka” – zakup wyprawek szkolnych, akcja „Złotówka dla św. Mikołaja” – zbiórki na rzecz dzieci wychowujących się bez rodziców.

Na rzecz chorych, starszych i niepełnosprawnych: domy opieki, hospicjum domowe, zakład pielęgnacyjno–opiekuńczy, opieka pielęgniarska, rehabilitacja, warsztaty terapii zajęciowej, wypożyczalnie sprzętu rehabilitacyjnego, organizacja Dnia Chorego, kampania „Podaruj kroplę miłości” – zbiórki krwi.

Na rzecz najuboższych i bezdomnych: jadłodajnie, łaźnia, magazyny odzieży, pomoc żywnościowa (paczki świąteczne, program PEAD), wsparcie doraźne dla najuboższych (zakup leków, opłata rachunków itp.), wigilia i śniadanie wielkanocne.

Pomoc poszkodowanym w klęskach żywiołowych.

Działania promujące dobroczynność.

Kontakt

Telefon: 713271300
Adres e-mail: wroclaw@caritas.pl

Adres

Katedralna 7
50-328 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja