Miejskie Centrum Wolontariatu

Propagujemy ideę wolontariatu, szukamy wolontariuszy, współpracujemy z organizacjami i stowarzyszeniami rządowymi i pozarządowymi, szkolimy wolontariuszy, informujemy o potrzebach pomocy, jakie do nas napływają.

Kontakt

Telefon: 711111111
Adres e-mail: centrum@wolontariat.wroc.pl

Adres

pl. Dominikański 6/14
50-159 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja