Fundacja Szansa dla Niewidomych

Fundacja została założona w 1992 roku przez niewidomych i ich widzących przyjaciół. Nasze działania koncentrują się na wspieraniu osób, które straciły wzrok, a medycyna nie daje im nadziei na poprawę losu. Nasi beneficjenci biorą udział w profesjonalnych szkoleniach i warsztatach, otrzymują od nas w trakcie ich trwania niezbędne materiały szkoleniowe, w tym podręczniki dotyczące nowoczesnej rehabilitacji. W naszych działaniach akcent stawiamy na inicjatywy szkoleniowe i konkursowe. W 2007 roku zorganizowaliśmy konkurs dla niewidomych uczniów – „Jan Paweł II – orędownik radości i nadziei życia”; dla dwudziestu pięciu najlepszych zorganizowaliśmy wyjazd do Rzymu i na Monte Casino. W tym też samym roku przeszkoliliśmy 2500 nauczycieli z wielu szkół, jak efektywnie uczyć niewidomych uczniów, by ich podopieczni mogli w przyszłości znaleźć pracę. W latach 2008-2012 realizowaliśmy wieloletni plan szkoleniowy, dzięki któremu inwalidzi wzroku mogą znaleźć pracę lub założyć własną firmę. Niewidomi i słabowidzący, dzięki tym szkoleniom osiągają to, czego się nie spodziewali: wykonują skomplikowane prace na komputerze, samodzielnie podróżują, zostają muzykami, tłumaczami, menadżerami, nauczycielami, doradcami. Są aktywni zawodowo oraz społecznie. W wolnym czasie jeżdżą na nartach, snowboardzie, grają w piłkę i podróżują po całym świecie.

Prowadziliśmy również takie projekty jak „Kwalifikacje Drogą Do Pracy! - nowoczesna aktywizacja zawodowa osób z dysfunkcją wzroku”. Projekt współfinansowany ze środków PFRON, realizowany na terenie 16 województw w roku 2013, „Nowocześnie zrehabilitowani niewidomi „widzą” więcej – Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania”, projekt ogólnopolski realizowany ze środków PFRON, w latach 2014-2017, ,,Nowocześni niewidomi "widzą" więcej! Sieć Tyflopunktów drogą do samodzielności inwalidów wzroku, niezależnie od miejsca zamieszkania", ogólnopolski projekt promujący nowoczesną rehabilitację osób z dysfunkcjami wzroku oraz wspierający otoczenie osób niewidomych, współfinansowany ze środków PFRON, realizowany na terenie całego kraju od stycznia do grudnia 2013, „Tyflopunkt - droga do samodzielności” ponadregionalne działania realizowane w roku 2013, skierowane do osób niewidomych oraz nowoociemniałych, które muszą na nowo uczyć się wykonywania codziennych czynności oraz sposobów kontaktowania się ze światem zewnętrznym. Oferowane jest kompleksowe wsparcie i pomoc w rehabilitacji na podstawie Indywidualnych Planów Działań Rehabilitacyjnych dla każdego z beneficjentów. Dotacja ze środków PFRON. Od wielu lat prowadzimy Konferencje „REHA FOR THE BLIND IN POLAND” - jesteśmy inicjatorem tej największej w Europie Wschodniej i Środkowej imprezy i stajemy się przekazicielami idei rehabilitacji oraz aktywizacji osób z dysfunkcją wzroku. Od 13 lat Konferencja jest niezwykłym wydarzeniem nie tylko dla całego środowiska osób niewidomych i słabowidzących ale również dla wszystkich, którzy pragną rozwinąć swoją wiedzę na temat nowoczesnej rehabilitacji i specjalistycznego sprzętu ułatwiającego edukację i codzienne życie. Jest to wydarzenie któremu od lat patronuje m.in. Pierwsza Dama. Obecnie prowadzimy projekt ,,Nowoczesna Rehabilitacja” w ramach, którego mamy do dyspozycji 20 modułów tematycznych, mających na celu wzmocnienie kompetencji zawodowych i społecznych osób niewidomych.

Kontakt

Telefon: 695966546
Adres e-mail: wroclaw@szansadlaniewidomych.org

Adres

Sokolnicza 5/4
53-676 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja