Fundacja Noosfera

Celem Fundacji Wrocławski Inkubator Kulturalno - Społeczny „Noosfera” jest działalność na rzecz kultury, młodzieży, mieszkańców miasta Wrocławia oraz promocja tego miasta, szczególnie w zakresie wspierania kultury i sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, pomocy w rozwoju kariery artystycznej początkujących twórców, wspierania inicjatyw kulturalnych, promowania i organizacji wolontariatu, wspomagania rozwoju społeczności lokalnych.

Głównym projektem fundacji jest organizacja Ogólnopolskiego Konkursu Fotograficznego FOT-ON kierowanego do uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Fundacja Noosfera powstała nie tylko po to, by tworzyć i organizować własne projekty. Chcemy również dzielić się doświadczeniem (nabywanym od czasu dłuższego niż funkcjonowanie fundacji). Popieramy każdy pomysł związany z przestrzenią kultury, społeczeństwa i wolontariatu. Udostępniamy osobowość prawną, pomoc organizacyjną i techniczną wszystkim, którzy chcą realizować swój projekt nie tracąc czasu na formalności związane z zakładaniem własnej organizacji pozarządowej. Więcej informacji o Inkubatorze Projektów znajduje się na stronie http://noosfera.org.pl/inkubator.

Fundacja została ustanowiona 24 maja 2011, zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym 8 czerwca 2011.

Kontakt

Telefon: 508208604
Adres e-mail: zarzad@noosfera.org.pl

Adres

Chorwacka 46/3
51-107 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja