Fundacja "Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań"

W styczniu 2005 roku doszło do powołania Fundacji „Dzielnica Wzajemnego Szacunku Czterech Wyznań” we Wrocławiu, jako organizacji pożytku publicznego. Została ona zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem 0000231263 w dniu 24 marca 2005 roku.
Od tej pory Fundacja prowadzi działania edukacyjne i kulturalne o charakterze międzykulturowym i międzyreligijnym, takie jak:

DZIECIAKI - cykliczne warsztaty dla dzieci różnych wyznań. W ramach zajęć odbywają się warsztaty teatralne zakończone pokazem spektaklu, wycieczki do muzeów, spotkania poświęcone różnych wyznaniom i religiom, ich tradycji, kulturze a także mniejszościom narodowym obecnym we Wrocławiu.
WARSZTATY DIALOGU - warsztaty dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów, liceów, seniorów oraz grup osób niepełnosprawnych (zwiedzanie 4 świątyń z przewodnikami - przedstawicielami poszczególnych wyznań + warsztaty tematyczne).
SALON WZAJEMNEGO SZACUNKU - comiesięczne spotkania z ciekawymi ludźmi, dyskusje, wykłady poświęcone kulturom poszczególnych wyznań i mniejszości narodowych obecnych w dzielnicy, sztuce czterech wyznań, teologii itd.
GRA MIEJSKA "Odbuduj świątynie" - gra łączy w sobie charakter edukacyjny z rozrywkowym i służy zarówno realizacji zadań z zakresu edukacji międzykulturowej, jak i integracji jej uczestników. Udział w grze jest całkowicie bezpłatny.
PANELE DYSKUSYJNE - w ubiegłym roku zorganizowaliśmy panel na temat "Droga ku tolerancji".

Kontakt

Telefon: 501472808
Adres e-mail: biuro@fundacja4wyznan.pl

Adres

Biuro - ul. Ruska 46B (wejście 46A)/23
50-079 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja