Dolnośląski Ośrodek Mediacji- Wrocławskie Towarzystwo Opieki nad Więźniami

Stowarzyszenie udzielające pomocy prawnej i materialnej więźniom. Na zlecienie sądów rejonowych i okręgowych realizujemy mediacje, rozwiązując konflikty uczestniczących w nich stron. 

Kontakt ze Stowarzyszeniem możliwy jest listownie oraz w trakcie dyżurów osobiście i telefonicznie. Dyżury odbywają się w godzinach 16.00-17.00 w następujące dni:

- 1., 3. i 4. poniedziałek miesiąca

- 2., 3. i 4. piątek miesiąca.

Kontakt

Telefon: 713227612
Adres e-mail: mediacja.domela@amsnet.pl

Adres

Katedralna 4
50-328 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja