CSR Power4Young - projekt aktywizujący pracowników firm do pomocy przez własną aktywność fizyczną i zbiórkę telefonów do recyklingu.

Naszą wizją jest organizacja umożliwiająca młodym ludziom w Polsce i środowiskach polonijnych poza jej granicami odebranie najlepszej edukacji w zakresie kultury fizycznej, koncentrując działania m.in. na finansowaniu zajęć wychowania fizycznego w obrębie wszystkich dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, poczynając do najmłodszych lat wieku przedszkolnego.

Zadania wolontariusza

 • Zapoznanie się z projektem i systemem obsługi w ramach działania w organizacji non-profit
 • Nawiązywanie relacji z firmami (B2S) w ramach projektu
 • Monitorowanie firm uczestniczącymi w projekcie i zbieranie informacji
 • Przesłanie zebranych informacji o przebiegu realizacji projektu do koordynatora
 • Pomoc w realizacji działań marketingowych projektu

Korzyści dla wolontariusza

 • Nabycie umiejetności i doświadczenia w kontaktach biznesowych
 • Pakiet szkoleń z metodologi organizacji projektu oraz treningów rozwijających umiejętności twarde i miękkie
 • Możlieość udziału w zajęciach wychowania fizycznego dla dzieci i młodzieży
 • Darmowy udział w eventach sportowych realizowanych przez Fundację

Wymagania

 • Płeć dowolna
 • Wiek: 16 - 70
 • Dopuszczalna niepełnosprawność: Tak
 • Ilość wolontariuszy: 10

Czas wolontariatu

Godzin w tygodniu: 4
Po południu, Wieczorem
środa, czwartek

Termin zgłoszeń do oferty

od 18.03.2018 do odwołania

Lokalizacja

Adres: Legnicka, Wrocław, Zachód

Podmiot odpowiedzialny

Polska Fundacja Wychowania Fizycznego

Uwagi:

Projekt CSR Power4Young polega na aktywizowaniu pracowników firm mających siedzibę we Wrocławiu, do aktywnego pomaga podopiecznym Fundacji poprzez aktywność fizyczną w czasie wolnym. Pracownicy firm uczestnicząc w rywalizacji CSR Power4young, za pośrednictwem aplikacji Endomondo, wykonują preferowaną aktywność fizyczną w czasie wolnym, a liczba spalonych kalorii jest przeliczana na wartości środki finansowe.