Oferty

Prowadzenie warsztatów edukacyjnych o zdrowym odżywianiu dla uczniów szkół podstawowych

Szukamy osób, które chciałyby prowadzić warsztaty edukacyjne o zdrowym odżywianiu dla uczniów w szkołach podstawowych.
Szukamy osób zakręconych na punkcie zdrowego odżywiania. Zależy nam, aby były to osoby, które są w trakcie studiów, bądź absolwentami kierunków związanych z dietetyką, żywieniem dzieci.

Pomoc w nauce dzieciom

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wolontariuszy do wspomagania rozwoju zainteresowań i pomagania w nauce dzieciom z rodzin wielodzietnych, rodzin zastępczych oraz rodzin, w których rodzice są osobami niesłyszącymi celem zwiększania szans rozwojowych dzieci z tych środowisk.

Strony