Wspieram Wrocław

Subscribe to Wspieram Wrocław

„Wolontariusz Wspieram Wrocław – Odkryj swój potencjał!” - szkolenie na start

Wolontariusze "Wspieram Wrocław" mierzą się z wieloma wyzwaniami na różnym podłożu. Wolontariat stanowi dużą szansę dla samorozwoju i chęci poprawiania swoich umiejętności. Oprócz pomocy przy organizowaniu wydarzeń kulturalnych na terenie Wrocławia, mamy możliwość wzięcia udziału w szkoleniach.

Wolontariat - a czemu nie?

O “Wspieram Wrocław” dowiedziałam się poprzez wieczorne wydanie regionalnych faktów. Siedząc i zastanawiając się nad rutyną, która niespodziewanie wdarła się do mojego życia, pomyślałam, że to najlepsza okazja do zmiany! Może moje miasto potrzebuje właśnie mnie?

Partnerzy projektu "Wspieram Wrocław"

Uczestnictwo w  projekcie “Wspieram Wrocław” to nie tylko realizacja ciekawych zadań (o których możecie poczytać tutaj). Dla wolontariuszy przygotowano również system motywacyjny obejmujący m.in. darmowe wejściówki do wrocławskich ośrodków kultury, rekreacji i sportu.

Poniżej przedstawiamy Partnerów, dzięki którym możemy nagradzać uczestników pierwszej edycji projektu “Wspieram Wrocław”:

Projekt "Wspieram Wrocław" z prespektywy wolontariusza - Magda

Wolontariat to poświęcenie czasu i energii na rzecz społeczności lokalnej. To oddanie swojego własnego czasu innym, osobom spoza rodziny. Jest to działalność bezpłatna. Wolontariusz to osoba, która bez przymusu, z własnej woli i bez wynagrodzenia wykonuje dobrowolnie, bezpłatnie i świadomie pracę na rzecz innych. 

Tak więc dlaczego wolontariat? Skąd pomysł na projekt “Wspieram Wrocław” i bycie wrocławskim wolontariuszem?

Strony