Przejdź do treści
ikonka

Fundraiser w projektach na rzecz dzieci i młodzieży mniejszości narodowych
Fundacja Wielojęzyczne Dzieci

Opis:

Naszymi głównymi kierunkami aktywności jest działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w szczególności edukacja dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży rosyjskojęzycznej. Zależy nam na umożliwieniu rozwoju, edukacji, interakcji w języku ojczystym, zachowanie kultury i języka kraju ojczystego mniejszości narodowych. Dbamy o wsparcie psychologiczne w procesie adaptacji migrantów, popularyzację, wspieranie i promocję wielojęzyczności i wielokulturowości.

Zadania:

 • współpraca z instytucjami publicznymi, prywatnymi, krajowymi i zagranicznymi
 • tworzenie dzieciom możliwości rozwoju
 • pozyskiwanie dofinansowania, grantów, pisanie projektów
 • wyszukiwanie grantów, inwestorów, sponsorów zagranicznych

Czas trwania:

Rekrutacja stała

Dodatkowe informacje:

Korzyści dla wolontariusza:

 • rozwój osobisty w różnych obszarach, w tym fundraisingu
 • zaświadczenie o współpracy na życzenie
 • opieka specjalisty ds. poszukiwania grantów w przypadku mniejszego doświadczenia

Miejsce wolontariatu:

Wrocław

Kategorie:

Edukacja i wychowanie Inne Dzieci

Tagi:

Dla pełnoletnich

Oferta dla niepełnoletnich?

Nie

Kontakt:

Anastazja Teodorczyk
wielojezyczne@gmail.com
723123844

Koordynator w projektach na rzecz dzieci i młodzieży mniejszości narodowych
Fundacja Wielojęzyczne dzieci

Opis:

Naszymi głównymi kierunkami aktywności jest działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego, w szczególności edukacja dzieci i młodzieży, w tym dzieci i młodzieży rosyjskojęzycznej. Zależy nam na umożliwieniu rozwoju, edukacji, interakcji w języku ojczystym, zachowanie kultury i języka kraju ojczystego mniejszości narodowych. Dbamy o wsparcie psychologiczne w procesie adaptacji migrantów, popularyzację, wspieranie i promocję wielojęzyczności i wielokulturowości.

Zadania:

 • koordynacja projektów
 • współpraca z instytucjami publicznymi
 • tworzenie dzieciom możliwości rozwoju
 • załatwianie spraw organizacyjnych

Czas trwania:

Rekrutacja stała

Dodatkowe informacje:

Dobre zdolności organizacyjne

Korzyści dla wolontariusza:

 • rozwój osobisty w różnych obszarach
 • zaświadczenie o współpracy na życzenie

Miejsce wolontariatu:

Wrocław

Kategorie:

Edukacja i wychowanie Inne Dzieci

Tagi:

Dla pełnoletnich

Oferta dla niepełnoletnich?

Nie

Kontakt:

Anastazja Teodorczyk
wielojezyczne@gmail.com
723123844

Koordynator kampanii crowdfundingowych
Fundacja Wielojęzyczne dzieci

Opis:

Tworzenie, koordynacja, nadzorowanie i promowanie kampanii crowdfundingowych, ukierunkowanych na zbieranie środków pieniężnych na wsparcie realizacji celów statutowych Fundacji, w szczególności zakupu materiałów (książek, gier planszowych) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, rozwoju centrum bilingwalnego rozwoju dzieci i młodzieży.

Zadania:

 • tworzenie, koordynacja, nadzorowanie i promowanie kampanii crowdfundingowych

Czas trwania:

Rekrutacja stała

Dodatkowe informacje:

Mile widziane doświadczenie w prowadzeniu kampanii crowdfundingowych.

Korzyści dla wolontariusza:

 • zdobywanie doświadczenia w tworzeniu i prowadzeniu kampanii crowdfundingowych
 • zaświadczenie o wolontariacie na życzenie

Miejsce wolontariatu:

Wrocław

Kategorie:

Edukacja i wychowanie Inne Dzieci

Tagi:

Dla pełnoletnich

Oferta dla niepełnoletnich?

Nie

Kontakt:

Anastazja Teodorczyk
wielojezyczne@gmail.com
723123844

Koordynatorzy zbiórki żywności
Bank Żywności we Wrocławiu

Opis:

Lubisz pomagać innym i pracować z ludźmi? Łatwo nawiązujesz kontakt, jesteś otwarty i aktywny? Zgadzasz się też, że wszyscy powinni mieć pełne brzuszki i uśmiech na twarzy? Nie zastanawiaj się dłużej i zrób coś dobrego już dziś. Dołącz do zespołu Banku Żywności we Wrocławiu. Obecnie poszukujemy Koordynatorów Świątecznej Zbiórki Żywności, która odbędzie się we wrocławskich sklepach w dniach od 30 listopada do 1 grudnia.

Zadania:

 • czuwanie nad przebiegiem zbiórki na terenie hipermarketu
 • utrzymywanie stałego kontaktu z kierownictwem sklepu i klientami podczas zbiórki
 • koordynowanie pracy kilkunastu wolontariuszy

Czas trwania:

30/11/2018 - 01/12/2018

Dodatkowe informacje:

Czym powinien wyróżniać się koordynator: musi mieć ukończone 18 lat, umiejętnością pracy w zespole, komunikatywnością, cechami przywódczymi (podczas zbiórki pokieruje pracą wolontariuszy – uczniów gimnazjów), śmiałością i zaradnością. Godziny wolontariatu są do ustalenia, koordynator będzie miał wsparcie doświadczonego pracownika.

Korzyści dla wolontariusza:

 • pracę w młodym i zgranym zespole
 • przeszkolenie z obowiązków koordynatora
 • możliwość poznania specyfiki trzeciego sektora
 • rekomendacje i podziękowania od Banku Żywności (jakże mile widziane w CV!)

Miejsce wolontariatu:

Wrocław

Do końca rekrutacji zostało
dni

Kategorie:

Inne

Tagi:

Najpilniejsze Akcyjne Dla pełnoletnich

Oferta dla niepełnoletnich?

Nie

Kontakt:

Monika Majewska-Dziuban
monika.majewska.bankizywnosci@gmail.com
502 297 438

Zostań Wigilijnym Wolontariuszem
Fundacja Wolne Miejsce

Opis:

Fundacja Wolne Miejsce razem z Miastem Wrocław organizuje drugi raz Wigilię dla Samotnych. Inicjatywa ta powstała w Katowicach i zaczęła się w mieszkaniu założyciela fundacji, który zaprosił na wigilię swojego sąsiada aby nie musiał jej spędzać samotnie. Teraz wigilię są organizowane w wielu miastach. Chcemy aby każdy mógł spędzić święta w rodzinnej atmosferze razem z ludźmi dobrego serca.

Zadania:

 • obsługa Wigilii (kelnerowanie, sprzątanie)
 • pomoc przed Wigilią (przewożenie produktów, zbieranie produktów)
 • dekorowanie sali
 • pomoc w kuchni w przyrządzeniu kolacji Wigilijnej

Czas trwania:

31/10/2018 - 29/12/2018

Dodatkowe informacje:

Więcej na naszym profilu FB

Korzyści dla wolontariusza:

 • każdy wolontariusz dostaje prezent Wigilijny oraz dyplom.

Miejsce wolontariatu:

Wrocław

Tramwajowa 1-3

Do końca rekrutacji zostało
dni

Kategorie:

Inne

Tagi:

Akcyjne Dla niepełnoletnich

Oferta dla niepełnoletnich?

Tak

Kontakt:

Debora Bujok
wigiliadlasamotnych@gmail.com
519440636

Wolontariat prawniczy
Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw Imienia Ireny Rajkowskiej

Opis:

Stowarzyszenie Pomocy Ofiarom Przestępstw im. Ireny Rajkowskiej o długoletnim doświadczeniu we wspieraniu osób poszkodowanych przez błędne decyzje sądowe, administracyjne lub lekarskie potrzebuje wsparcia wolontariuszy w dalszej działalności. Aktualnie dużą część osób, które się do nas zgłaszają, stanowią osoby poszkodowane w wyniku błędów lekarskich. Nasze Stowarzyszenie wciąż się rozwija, w związku z czym potrzebujemy pomocy studentów i absolwentów prawa.

Zadania:

 • występowanie z pismami do sądów, do Prokuratora Generalnego, Rzecznika Praw Obywatelskich oraz innych urzędów
 • udział w postępowaniu przygotowawczym oraz sądowym
 • redagowanie pism procesowych
 • ocena opinii biegłych w prowadzonej sprawie

Czas trwania:

Rekrutacja stała

Dodatkowe informacje:

Praca w większości zdalna.

Korzyści dla wolontariusza:

 • nabycie praktycznej wiedzy prawniczej
 • doświadczenie i obycie w postępowaniach procesowych
 • współpraca z naszymi konsultantami, specjalistami od prawa m. in. sędzią karnistą w stanie spoczynku
 • współpraca z kancelarią adwokacką

Miejsce wolontariatu:

Wrocław

Kategorie:

Inne

Tagi:

Długoterminowe

Oferta dla niepełnoletnich?

Nie

Kontakt:

Lech Wiśniewski
wisniewski.lech@gmail.com
505 327 613