Przejdź do treści
Banner

XXVII edycja "Ośmiu Wspaniałych"

Konkurs "Ośmiu Wspaniałych" dedykowany jest uczniom zrzeszonym w szkolnych kołach i klubach wolontariatu, a także dzieciom i młodzieży (10-19 lat) zaangażowanym w wolontariat w ramach Świetlic Środowiskowych oraz Młodzieżowych Domów Kultury. Zgłoszeń może dokonać nauczyciel lub opiekun, wypełniając formularz zgłoszeniowy wraz z wymaganymi załącznikami.

Komplet dokumentów konkursowych można przesyłać w terminie do 26 lutego 2021 r.:

- w formie elektronicznej (skan) na adres: centrum@wolontariat.wroclaw.pl w tytule wiadomości „Konkurs Ośmiu Wspaniałych - zgłoszenie”
- w formie wydrukowanej na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław, z dopiskiem na kopercie „Konkurs Ośmiu Wspaniałych – zgłoszenie”

lub dostarczyć osobiście pod ww. adres (wrzutnia na budynku, przy drzwiach wejściowych, wejście od parkingu, od ul. Janickiego w godz. 8:00-16:00).

Wyróżnieni i laureaci zostaną wyłonieni przez Jury, z pominięciem etapu przesłuchań, na podstawie analizy kart zgłoszeniowych. Planowany termin prac Jury 1-12 marca 2021 r. Dokumenty konkursowe: regulamin i formularze zgłoszeniowe dostępne do pobrania TUTAJ.