Przejdź do treści
Banner

Skuteczne prezentowanie

Liczba wolnych miejsc: 4

Umiejętność skutecznego prezentowania jest jednym z czynników sukcesu osobistego oraz w biznesie. Na szkoleniu uczestnicy dowiedzą się jak przygotować się do prezentacji oraz poznają techniki i narzędzia prezentowania. Podczas szkolenia omówione zostaną podstawowe zasady efektywnej prezentacji multimedialnej oraz najczęstsze pułapki czekające na prezentującego. Szczególna uwaga w szkoleniu będzie zwrócona na radzenie sobie ze stresem w prezentacjach publicznych. Szkolenie będzie miało charakter interaktywny z dużą ilością praktycznych ćwiczeń. Poprowadzi je Marcin Cieckiewicz z firmy Credit Suisse

termin: 26.11.2018 r., godz. 9:00-12:00
miejsce: Wrocław, ul. Szczytnicka 9
firma: Credit Suisse Poland
prowadzący: Marcin Cieckiewicz - posiada ponad 15 lat doświadczenia w pracy w firmach międzynarodowych w branży bankowo-finansowej oraz w branży usług doradztwa personalnego. Obecnie jest liderem zespołu Marketingu we wrocławskim Credit Suisse. Zespół dostarcza wewnętrzne serwisy marketingowe do partnerów w różnych dywizjach Banku na całym świecie. Pracując w zespole międzynarodowym prowadzi wiele  prezentacji zarówno w gronie małych zespołów, jak i występuje publicznie przed dużymi grupami osób.
koszt: bezpłatne

Zapisz się na wydarzenie
Skuteczne prezentowanie
Wolnych miejsc: 4