Przejdź do treści
Banner

Ogłoszenie wyników konkursów dla wolontariuszy

2 czerwca poznaliśmy laureatów wrocławskiej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych” oraz konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu”. W uroczystym spotkaniu z udziałem Prezydenta Wrocławia Jacka Sutryka udział wzięli wszyscy nominowani wolontariusze, którzy w szczególnym 2020 roku, podjęli wyzwanie i realizowani różne działania na rzecz Wrocławia i jego mieszkańców.

Spotkanie, które odbyło się w Ratuszu było okazją do poznania, docenienia i podziękowania tym wyjątkowych osobom, które angażują się na co dzień w niesienie pomocy drugiemu człowiekowi, a podczas pandemii koronawirusa nie zaprzestały swojej działalności, wykazując się otwartością, kreatywnością i determinacją. Wolontariusze m.in. organizowali pomoc sąsiedzką, działali lokalnie, pomagali osobom przebywającym na kwarantannie. Wspierali seniorów robiąc zakupy, wyprowadzali psy, szyli maseczki, rozwozili posiłki.

Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych", dedykowany uczniom zrzeszonym w szkolnych kołach i klubach wolontariatu, a także dzieciom i młodzieży zaangażowanym w wolontariat w ramach świetlic środowiskowych oraz młodzieżowych domów kultury, od wielu lat cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem.

Do XXVII edycji konkursu zgłoszono 17 wolontariuszy w kategorii indywidualnej oraz 10 grup wolontariuszy. Spośród wszystkich nominowanych Jury nagrodziło następujące osoby i grupy.

Laureaci w kategorii “Ósemka”:
Maria Kliś z Liceum Ogólnokształcącego nr III we Wrocławiu
Kacper Polak z Zespołu Szkół Logistycznych we Wrocławiu
Oliwia Sopuch z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV
Marcel Włosik ze Szkoły Podstawowej nr 82
Maciej Kutrzyński  ze Szkoły Podstawowej nr 44
Katarzyna Boś ze Szkoły Podstawowej nr 82
Oliwia Topolska ze Szkoły Podstawowej nr 30
Małgorzata Mickiewicz ze Szkoły Podstawowej nr 44

Wyróżnieni w kategorii „Ósemka”:
Mikołaj Głuszko ze Szkoły Podstawowej nr 44 we Wrocławiu
Bartosz Maskulanis z Zespołu Szkół nr 18 we Wrocławiu

Wyróżnieni w kategorii Ósemeczki - Grupy”:
„Pomocne serca” ze Szkoły Podstawowej nr 3 im. Mariusza Zaruskiego

„Podaj dalej” z Centrum Rozwoju i Aktywności Dzieci i Młodzieży „Źródełko”
„Mała Ósemeczka” ze Szkoły Podstawowej nr 82 im. Budowniczych Wrocławia
„Pracowite rączki” z Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 18
Szkolne Koło Wolontariatu „Wielkie serca” ze Szkoły Podstawowej nr 4
Szkolny Klub Wolontariatu ze Szkoły Podstawowej nr 25 im. Franciszka Juszczaka

Wyróżnieni w kategorii „Ósemki – Grupy”:
 
„Replikon” z Fundacji na rzecz dzieci i młodzieży „Na krańcu tęczy”

„Daj siebie innym” z Zespołu Szkół nr 3

Szkolny Klub Wolontariatu z Zespołu Szkół Gastronomicznych
Szkolne Koło Wolontariatu LO XIV z Liceum Ogólnokształcącego nr XIV im. Polonii Belgijskiej

Sylwetki wszystkich laureatów indywidualnych, nagrodzonych grup oraz osób zgłoszonych do konkursu „Ośmiu Wspaniałych” można obejrzeć w pamiątkowych folderze.

Adresatami drugiego konkursu są dorośli wolontariusze. Celem „Wrocławskich Oblicz Wolontariatu” jest zwrócenie uwagi na działalność osób, które dobrowolnie i bezpłatnie podejmują działania pomocowe na rzecz innych, angażują się w inicjatywy i projekty o charakterze społecznym, włączają się w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje, pracodawców oraz grupy nieformalne.

Do czwartej edycji konkursu zgłoszono 22 osoby w kategorii indywidualnej oraz 27 grup wolontariuszy. Wśród wszystkich nominowanych Jury konkursu postanowiło wyróżnić następujące osoby i grupy.

Laureaci w kategorii grupowej:
Wolontariusze mieszkający w Domu Fundacji L’Arche
Wolontariusze Fundacji FONIS

Wyróżnieni w kategorii grupowej:
Grupa wolontariuszy Noś maskę - manufaktura pomocy
Grupa wolontariuszy Kids New Circus Wrocław
Grupa Moto WROlontariusze

Nagroda specjalna:
Rodzina Pakuła-Chmiel
Inicjatywa Widzialna Łapa Wrocław
Inicjatywa Widzialna Ręka Wrocław

Laureaci w kategorii indywidualnej:
Monika Moc

Wyróżnieni w kategorii indywidualnej:
Monika Sawińska
Michał Nowak
Agnieszka Rybińska

Podsumowaniem konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” jest również wystawa zdjęć, prezentująca sylwetki wolontariuszy. Wystawa jest wyrazem wdzięczności i ukłonem w stronę wszystkich zgłoszonych do konkursu. Można ją obejrzeć do 14 czerwca na ulicy Kuźniczej, a w wersji online tutaj.

Serdecznie gratulujemy wszystkim uczestnikom konkursów. Doceniamy Wasze zaangażowanie, czas, energię, kreatywność oraz uważność na drugiego człowieka i to wszystko co zrobiliście dla Wrocławia oraz jego mieszkańców przez cały 2020 rok. Dajecie przykład wielu osobom, jak można pomagać.

Dziękujemy również opiekunom wolontariatu szkolnego oraz koordynatorom wolontariatu z organizacji pozarządowych, instytucji czy firm.   

Wsparcia organizacyjnego podczas wydarzenia udzielili Wrocławskie Centrum Treningowe SPARTAN, Narodowe Forum Muzyki, Młodzieżowe Centrum Sportu, Akademia Muzyczna im. Karola Lipińskiego oraz Muzeum Historyczne Miasta Wrocławia. Wszystkim partnerom, współorganizatorom i osobom zaangażowanym, składamy podziękowania.  

Organizatorem konkursów jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego.