Przejdź do treści
Banner

II Forum Koordynatorów Wolontariatu Szkolnego

Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego we współpracy z Departamentem Edukacji Urzędu Miejskiego Wrocławia, Wrocławskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli oraz Stowarzyszeniem "Żyj KOLOROWO!" zorganizowało w dniu 16 października 2019 r. drugie Forum Koordynatorów Wolontariatu Szkolnego we Wrocławiu. Spotkanie poświęcone było tematyce wolontariatu szkolnego i było okazją do zapoznania się z projektami skierowanymi do uczniów i nauczycieli wrocławskich szkół, a także do rozmowy, wymiany doświadczeń i analizy potrzeb. 

W wydarzeniu udział wzięło 69 nauczycieli, opiekunów szkolnych kół i klubów wolontariatu z wrocławskich placówek edukacyjnych. Dziękujemy wszystkim uczestnikom za przybycie, aktywny udział oraz wymianę doświadczeń.  

Spotkanie odbyło się we Wrocławskim Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych Sektor 3, przy ul. Legnickiej 65.