Przejdź do treści

Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2023

Przed nami wrocławski etap 29. edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych”. Jest on adresowany do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy aktywnie działali jako wolontariusze w roku szkolnym 2021/2022. Tegorocznej edycji Konkursu przyświeca hasło „Wolontariat ma MOC”.

Konkurs jest okazją, by zauważyć i docenić aktywność młodych ludzi, którzy angażują się w różne inicjatywy społeczne, działają na rzecz swojego środowiska szkolnego i lokalnego. Liczymy na to, że może on również stać się inspiracją działań dla całej społeczności uczniowskiej, a nawet wrocławskiej. 

Uczestników konkursu można zgłaszać zarówno w kategorii indywidualnej, jak i grupowej. Każda z tych kategorii posiada rozróżnienie ze względu na wiek uczestnika. Formularz zgłoszeniowy i niezbędne załączniki wypełnia nauczyciel lub opiekun wolontariuszy.

Wszyscy uczestnicy Konkursu wezmą udział w spotkaniach z jury, na postawie którego zostaną wyłonieni Laureaci.  Poznamy ich podczas uroczystego podsumowania Konkursu, na które zaproszeni zostaną wszyscy zgłoszeni do Konkursu.

Komplet dokumentów konkursowych należy dostarczyć w terminie do 10 lutego 2023 r.:

  • w formie elektronicznej na adres: centrum@wolontariat.wroclaw.pl w tytule wiadomości „Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2023 – zgłoszenie”,
  • w formie wydrukowanej na adres: Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, Dominikański 6, 50-159 Wrocław,
    z dopiskiem na kopercie „Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2023 – zgłoszenie”,
  • osobiście pod ww. adres (wrzutnia na budynku, przy drzwiach wejściowych, wejście od ul. Janickiego, od strony budowy, w godz. 8:00-16:00).

Dokumenty do pobrania:

Przycisk z napisem POBIERZRegulamin Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków 'Ośmiu Wspaniałych’

Przycisk z napisem POBIERZzał. nr 1_Formularz zgłoszenia indywidualnego Ośmiu Wspaniałych_edycja 29

Przycisk z napisem POBIERZzał. nr 2_Formularz zgłoszenia grupowego Ośmiu Wspaniałych_edycja 29

Przycisk z napisem POBIERZzał. nr 3_ Oświadczenie uczestnika (zgłoszenie indywidualne)

Przycisk z napisem POBIERZzał. nr 4_ Oświadczenie i zgoda rodzica (zgłoszenie indywidualne)

Przycisk z napisem POBIERZzał. nr 5_ Oświadczenie zgłaszającego (zgłoszenie indywidualne i grupowe)

Przycisk z napisem POBIERZzał. nr 6 – Oświadczenie i zgody reprezentanta grupy (zgłoszenie grupowe)

Przycisk z napisem POBIERZzał. nr 7 – Oświadczenie i zgody rodzica (zgłoszenie grupowe)

 

 

Przewiń w górę strony