Przejdź do treści
Banner

Miejskie Dni Wolontariatu

Obecnie współpraca Miejskiego Centrum Wolontariatu i międzynarodowych firm z siedzibą we Wrocławiu znajduje swój finał w Miejskich Dniach Wolontariatu. Co roku pracownicy różnych firm w ramach wolontariatu pracowniczego przygotowują szkolenia i warsztaty, do udziału w których zapraszani są mieszkańcy Wrocławia.

W ten sposób firmy prezentują swoje zaangażowanie społeczne i otwartość na wolontariat pracowniczy, a uczestnicy korzystają za darmo z wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników. Dotychczas zrealizowano siedem edycji Miejskich Dni Wolontariatu.

Zapraszamy do udziału w 8. Miejskich Dniach Wolontariatu. Tegoroczna edycja potrwa od 5.11 do 5.12.2018 r.