Przejdź do treści

Razem w szkole – podsumowanie projektu

Projekt „Razem w szkole” skierowany był do uczniów z wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których działają szkolne grupy, koła bądź kluby wolontariatu. To właśnie aktywność tych grup stanowi duży wkład w życie społeczności uczniowskiej. Wolontariat szkolny daje bowiem przestrzeń do propagowania i wspierania integracji, wzajemnej pomocy, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, uczenia się bycia i działania razem, pomimo różnic, czy przeciwności.

Celem projektu była promocja idei wolontariatu, wzmacnianie aktywności społecznej uczniów w środowisku szkolnym oraz wspieranie integracji międzykulturowej, w szczególności ukierunkowanej na działania włączające uczniów obcojęzycznych w społeczność szkolną.

Spośród 12 zgłoszonych inicjatyw, 10 szkół zrealizowało inicjatywy, 1 szkoła wycofała się z projektu, 1 szkoła nie zrealizowała inicjatywy. Na podstawie przesłanych sprawozdań, w 10 zrealizowanych inicjatywach udział wzięło: 2097 odbiorców poniżej 18 roku życia, w tym 330 z pochodzeniem uchodźczym, 1729 odbiorców powyżej 18 roku życia, w tym 121 z pochodzeniem uchodźczym. Szacuje się, że łącznie w projekcie udział wzięło 3826 uczestników, w tym 2097 osób poniżej 18 roku życia. W projekt włączyło się około 280 wolontariuszy.

Dziękujemy wszystkim grupom szkolnego wolontariatu, uczniom, nauczycielom, dyrekcji i zaangażowanym osobom, które przyczyniły się do realizacji projektu.

Lista inicjatyw, zrealizowanych w ramach projektu:

  1. „Wielkie Serca zawsze razem w szkole tworzą dobre relacje”, Szkoła Podstawowa nr 4

  2.  „Razem w szkole – multikulti”, Szkoła Podstawowa nr 84 im. Ruchu Obrońców Pokoju

  3.  „Razem możemy więcej”, Szkoła Podstawowa nr 29 im. Konstytucji 3 Maja

  4.  „Silni różnorodnością”, LO nr VIII im. Bolesława Krzywoustego

  5. „Pomoc UA Przystanek Grochowa oraz Siódemka z hospicjum”, LO nr VII im. K.K. Baczyńskiego

  6.  „Pomagam zawsze i wszędzie”, Szkoła Podstawowa nr 108 im. J. Tuwima

  7.  „Jeśli się poznamy, razem radę damy”, Szkoła Podstawowa nr 83 im. Jana Kasprowicza

  8. „Dolny Śląsk Wielu Kultur Targi międzykulturowe”, Szkoła Podstawowa nr 82 im. Budowniczych Wrocławia

  9. „Międzynarodowy Festiwal Piosenki”, Szkoła Podstawowa nr 64 im. Władysława Broniewskiego

  10.  #melodiaserca, Szkoła Podstawowa nr 25 im. F. Juszczaka w ZSP nr 15

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022. Numer działania z WORKPLANu: 1.2B

Przewiń w górę strony