Przejdź do treści

Razem w szkole

Zapraszamy wrocławskie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe do udziału w projekcie „Razem w szkole”, który realizowany jest w ramach współpracy miasta Wrocław z Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF). Celem projektu jest promocja idei wolontariatu, wzmacnianie aktywności społecznej uczniów w środowisku szkolnym oraz wspieranie integracji międzykulturowej, w szczególności ukierunkowanej na działania włączające uczniów obcojęzycznych w społeczność szkolną.

Projekt skierowany jest do uczniów z wrocławskich szkół podstawowych i ponadpodstawowych, w których działają szkolne grupy, koła bądź kluby wolontariatu. To właśnie aktywność tych grup stanowi duży wkład w życie społeczności uczniowskiej. Wolontariat szkolny daje bowiem przestrzeń do propagowania i wspierania integracji, wzajemnej pomocy, wrażliwości na potrzeby drugiego człowieka, uczenia się bycia i działania razem, pomimo różnic, czy przeciwności. Mając na uwadze, że we Wrocławiu nie brakuje takich zaangażowanych i pełnych pasji wolontariuszy, proponujemy udział w szczególnym projekcie, łączącym ideę wolontariatu i integrację międzykulturową.

Zgłoszenia inicjatyw do projektu można składać do dnia 10 października 2022 r. Regulamin projektu oraz załączniki można pobrać tutaj:

Przycisk z napisem POBIERZ Regulamin projektu „Razem w szkole”

Przycisk z napisem POBIERZ Formularz zgłoszenia inicjatywy do projektu „Razem w szkole”
Przycisk z napisem POBIERZ Sprawozdanie z realizacji inicjatywy w projekcie „Razem w szkole”

Szczegółowych informacji o projekcie udziela zespół ds. wolontariatu pod numerem telefonu 71 77 24 991.

Zadanie realizowane w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of support related to emergency refugee response in Wroclaw z 09.06.2022.

Przewiń w górę strony