Przejdź do treści
Banner

Standardy organizacji wolontariatu

Zanim rozpoczniesz współpracę z wolontariuszami

Wolontariusz to skarb. Aby został z Tobą na dłużej, musi wiedzieć, że jego praca jest potrzebna i doceniana. Zanim rozpoczniesz z nim współpracę, zastanów się, do jakich projektów i działań w Twojej organizacji/ instytucji chcesz go zaangażować. Pamiętaj, że wolontariusz nie może wykonywać czynności w zastępstwie za etatowego pracownika.

Nie spychaj na wolontariuszy działań nieatrakcyjnych i nużących. Przygotuj zadania, które są różnorodne i rozwijające. Wolontariuszami mogą być osoby w każdym wieku, z różną wiedzą i doświadczeniem zawodowym - wykorzystaj to. Dobrze, jeśli do współpracy przygotuje się cały zespół. Wprowadzenie programu wolontariatu do struktury organizacji/ instytucji wymaga pracy, ale przynosi wiele korzyści i może wzbogacić Waszą działalność.

Dobrą praktyką w organizacji jest utworzenie stanowiska koordynatora, który odpowiada za stworzenie programu wolontariatu i wdrożenie go w struktury organizacji. Szczególnie w sytuacji gdy potrzebujemy licznej grupy wolontariuszy, będzie nam potrzebna osoba, która zarządza ich pracą. Do zadań koordynatora należy:
- przygotowanie programu wolontariatu, w tym wyznaczenie obszarów i zadań dla wolontariuszy, określenie profilu wolontariusza;
- przeprowadzenie naboru i rekrutacji;
- przygotowanie wolontariuszy do pracy, w tym dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy;
- nadzorowanie pracy wolontariuszy;
- motywowanie wolontariuszy;
- ewaluacja pracy i zakończenie współpracy z wolontariuszami.

Dobrze przygotowanie ogłoszenie o rekrutacji wolontariuszy to połowa sukcesu. Im dokładniej opiszesz, na czym będzie polegał wolontariat w Twojej organizacji i czego oczekujesz od wolontariusza, tym większe prawdopodobieństwo, że zgłoszą się odpowiednie osoby. Oferta powinna być czytelna i zawierać krótki opis Twojej organizacji, opis zadań dla wolontariusza, ramy czasowe, informacje o tym, jakie kwalifikacje i umiejętności są preferowane. Warto dodać, jakie korzyści ze współpracy z Wami będzie miał wolontariusz. Chociaż nie dostanie wynagrodzenia za swoją pracę, na pewno zdobędzie doświadczenie, zyska nowe kontakty lub rozwinie swoje umiejętności.

Oferta wolontariatu powinna pojawić się wszędzie tam, gdzie zaglądają osoby zainteresowane wolontariatem. Do internetowej promocji możesz wykorzystać nie tylko stronę swojej organizacji, ale także portale promujące wolontariat, listy mailingowe, fora i blogi związane z tematyką wolontariatu. Jeśli szukasz wolontariuszy z określonymi kompetencjami lub specyficznymi umiejętnościami, np. do pracy z dziećmi, postaw na promocję w miejscach, gdzie odbiorcami będą osoby z wykształceniem pedagogicznym.

Rekrutacja może przebiegać w formie indywidualnej rozmowy lub spotkania organizacyjnego dla większej liczby osób. Najważniejsze, by stworzyć przestrzeń do zapoznania się z misją i działalnością organizacji i ewentualne pytania ze strony wolontariuszy.