Przejdź do treści

Szkolenie „ABC wolontariatu”

W miesiącu listopadzie zapraszamy wolontariuszy, koordynatorów wolontariatu oraz wszystkich, zainteresowanych tematyką wolontariatu do udziału w szkoleniach. Szkolenie „ABC wolontariatu” odpowie na pytania, które zadają sobie osoby zastanawiające się nad podjęciem aktywności wolontariackiej lub są na początku tej drogi: jak zacząć, w co się zaangażować, na jak długo? W oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zostaną omówione prawa i obowiązki wolontariusza oraz rodzaje podmiotów mogących korzystać z pracy wolontariuszy. Podczas spotkania poruszone zostaną również kwestie korzyści, jakich może spodziewać się wolontariusz oraz sposobów dbania o swoją motywację.

Szkolenie odbędzie się 28 listopada, godz. 17:00-18:30 w formule online. Zapisy odbywają się poprzez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie wolontariat.wroclaw.pl.

Szkolenie realizowane jest w ramach cyklu spotkań, których celem jest wsparcie i rozwój kompetencji wolontariuszy i wolontariuszek we Wrocławiu, w tym osób, zaangażowanych w zadania interwencyjne, kryzysowe, koordynacyjne, działających wolontariacko na rzecz uchodźców, dzieci, rodzin, seniorów i innych grup.

Tematyka szkolenia:
– Wolontariat: jak zacząć? gdzie szukać możliwości? na jak długo się zaangażować?
– Różnica między podejściem bezinteresownym, a dobrowolnym przy podejmowaniu zobowiązań.
– Doświadczanie satysfakcji z działania i korzyści jakie oferuje wolontariat.
– Sposoby na podtrzymanie motywacji i znajdowanie wsparcia w sytuacjach trudnych i nieoczekiwanych.
– Prawa i obowiązki wolontariusza oraz rodzaje podmiotów mogących korzystać z pracy wolontariuszy (w oparciu o Ustawę z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego).

Zadanie realizowane jest w ramach Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) na podstawie Memorandum of Understanding pomiędzy Funduszem Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci (UNICEF) a Miastem Wrocław z dnia 9.06.2022 oraz Letters of exchange for the provision of suport related to emergency refugee respons in Wroclaw z 09.06.2022. Numer działania z WORKPLANu: 1.2B

Przewiń w górę strony