Przejdź do treści
ikonka

Wsparcie i pomoc (w tym jako tłumacz) grupie francuskiej podczas Slot Art Festival
Stowarzyszenie Boissor

Opis:

Jesteśmy edukatorami w Stowarzyszeniu Boissor znajdującego się na południu Francji. Na co dzień pracujemy z osobami z lekkim upośledzeniem umysłowym. Wszyscy podopieczni naszego Ośrodka pracują. Od kilku lat współpracujemy ze Stowarzyszeniem Ostoja z Wrocławia. W tym roku wspólnie wybieramy się na Slot Art Festiwal do Lubiąża. Poszukujemy wolontariusza, który będzie nas wspierał i służył nam pomocą w takcie festiwalu (8-14.07.2019 r.)

Zadania:

 • Pomoc w porozumiewaniu się (tłumaczenie) z osobami z Polski
 • Wsparcie i aktywne uczestnictwo w życiu grupy

Czas trwania:

08/07/2019 - 14/07/2019

Dodatkowe informacje:

Niezbędna dobra znajomość języka francuskiego, zaangażowanie i dobry humor.

Korzyści dla wolontariusza:

 • Praktykowanie języka francuskiego
 • Odkrywanie środowiska osób niepełnosprawnych
 • Odkrywanie kultury francuskiej

Miejsce wolontariatu:

Lubiaz

Do końca rekrutacji zostało
dni

Kategorie:

Osoby z niepełnosprawnością

Tagi:

Dla pełnoletnich

Kontakt:

Aneta Marcillac
aneta.marcillac@gmail.com
0033 681 18 51 48

Poszukiwany wolontariusz do opieki nad chłopcem niepełnosprawnym intelektualnie
Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa "Razem"

Opis:

Stowarzyszenie Razem jest organizacją pożytku publicznego i zajmuje się pomocą osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom. Od kilku lat nasze Stowarzyszenie organizuje półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Również w tym roku przygotowujemy się do rozpoczęcia półkolonii i w związku z tym poszukujemy wolontariuszy do opieki nad dziećmi w wieku (od 8 do 13 lat) w terminie: 24 czerwca 2019 do 19 lipca 2019, od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15:00.

Zadania:

 • Pomoc przy opiece higienicznej
 • Pomoc w czasie wyjść do miasta

Czas trwania:

24/06/2019 - 19/07/2019

Dodatkowe informacje:

Potrzebujemy również dodatkowego wolontariusza do opieki nad niepełnosprawnym intelektualnie chłopcem z niepełnosprawnością psychoruchową o nieznanym pochodzeniu. Chodzący, ale powoli i trochę niestabilnie. Słabszy. Pampersowany. Niemówiący, ale dużo rozumiejący i porozumiewający się za pomocą gestów i obrazków. Kocha muzykę; słuchać i muzykować. Pianino i gitara to jego ulubione instrumenty. Lubi też pralki i samochody oraz motocykle. Pogodny i wdzięczny. Każdy, kto spędzi z nim trochę czasu

Korzyści dla wolontariusza:

 • Zapewnienie posiłków
 • Zaświadczenie

Miejsce wolontariatu:

51-124 Wrocław

Kamieńskiego 24

Do końca rekrutacji zostało
dni

Kategorie:

Osoby z niepełnosprawnością

Tagi:

Dla pełnoletnich

Kontakt:

Weronika Słomska
wluczykij@poczta.fm
608 116 037

Potrzebujemy Wolontariuszy do pomocy przy opiece nad dziećmi w czasie półkolonii
Dolnośląskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Zespołem Downa „Razem”

Opis:

Nasze Stowarzyszenie jest organizacją pożytku publicznego i zajmuje się pomocą osobom z niepełnosprawnością intelektualną oraz ich rodzinom. Od kilku lat nasze Stowarzyszenie organizuje półkolonie dla dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Również w tym roku przygotowujemy się do rozpoczęcia półkolonii i w związku z tym poszukujemy wolontariuszy do opieki nad dziećmi w wieku (od 8 do 13 lat) w terminie: 24 czerwca 2019 do 19 lipca 2019, od poniedziałku do piątku w godz. 8 – 15:00.

Zadania:

 • Zabawa z dziećmi, udział w zajęciach sportowych, plastycznych, tanecznych. Animacje.
 • Animacje.
 • Pomoc przy wyjściach dzieci do miasta

Czas trwania:

24/06/2019 - 19/07/2019

Dodatkowe informacje:

Mile widziane osoby lubiące pracę z dziećmi, odpowiedzialne, cierpliwe, pomysłowe. Zapraszamy osoby chętne do spędzenia czasu z dziećmi, podarowania im kilkunastu dni pełnych beztroski i radości.

Korzyści dla wolontariusza:

 • Wolontariusze uczestniczący w półkoloniach jedzą obiad razem z dziećmi, a po zakończeniu wolontariatu wystawiamy zaświadczenie. Przewidziany też skromny podarunek.

Miejsce wolontariatu:

51-124 Wrocław

Kamieńskiego 24

Do końca rekrutacji zostało
dni

Kategorie:

Osoby z niepełnosprawnością

Tagi:

Akcyjne

Kontakt:

Maja Tomanik
maja@stowarzyszenie-razem.org
606 725 460

Otwieraj z nami kulturę dla niewidomych i niesłyszących!
Fundacja Katarynka

Opis:

Lubisz kulturę? Interesujesz się kinem, teatrem, muzeami? Chcesz pomagać innym? Fundacja Katarynka od 9 lat działa na rzecz dostępu do kultury wśród osób niewidomych i niesłyszących. Regularnie organizujemy pokazy filmowe, spektakle teatralne, oprowadzania i warsztaty muzealne dostosowane dla osób niewidomych i niesłyszących. Bywamy w największych i najciekawszych instytucjach kultury we Wrocławiu. Zajmujemy się audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących i tłumaczeniem migowym.

Zadania:

 • Asystowanie i wsparcie dla osób niepełnosprawnych w kinie, teatrze, muzeum
 • Pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych
 • Kontakt z osobami niepełnosprawnymi, zbieranie rezerwacji
 • Pisanie audiodeskrypcji przeznaczonej dla osób niewidomych

Czas trwania:

Rekrutacja stała

Dodatkowe informacje:

Szukamy wolontariuszy, którzy chcieliby współpracować z nami regularnie i którzy mają też czas w weekendy.

Korzyści dla wolontariusza:

 • Szkolenie z asystentury i obsługi osób niewidomych i niesłyszących
 • Uczestnictwo w atrakcyjnych imprezach kulturalnych
 • Poznanie warsztatu udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym
 • Szkolenie z audiodeskrypcji

Miejsce wolontariatu:

Wrocław

Kategorie:

Osoby z niepełnosprawnością

Tagi:

Kontakt:

Justyna Mańkowska
justyna@fundacjakatarynka.pl
tel. 507 095 834

Poszukiwani wolontariusze do pomocy przy projekcie dla osób niewidomych i słabowidzących
Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski

Opis:

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski z Fundacją Ari Ari, realizuje projekt „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”. Działania i wsparcie, jakie zakłada projekt przyczynią się do rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego uczestników.Poszukujemy wolontariuszy którzy pomogą osobie niewidomej lub słabowidzącej w dotarciu do siedziby PZN we Wrocławiu lub zaoferują wsparcie podczas kilkudniowych warsztatów szkoleniowych na terenie Dolnego Śląska.

Zadania:

 • pomoc uczestnikowi projektu w dotarciu i powrocie ze spotkań i warsztatów
 • wsparcie podczas szkoleń wyjazdowych

Czas trwania:

Rekrutacja stała

Dodatkowe informacje:

W razie pytań śmiało możesz nas odwiedzić i dowiedzieć się wiecej: Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski, ul. Grunwaldzka 12B we Wrocławiu.

Korzyści dla wolontariusza:

 • zapewniamy umowę wolontariacką, zwrot kosztów przejazdu
 • możliwość zrealizowania praktyk
 • poszerzenie kręgu znajomych i poznanie wielu ciekawych osób, miejsc, doświadczeń
 • możliwość uczestniczenia w interesujących warsztatach
 • ubezpieczenie, zakwaterowanie i wyżywienie w miejscu odbywania się warsztatów wyjazdowych

Miejsce wolontariatu:

Wrocław

Kategorie:

Zdrowie Osoby z niepełnosprawnością

Tagi:

Długoterminowe Dla pełnoletnich

Kontakt:

Katarzyna Pasławska
projekty@dolnoslaski.pzn.org.pl
517 164 476

Wolontariat towarzyszący
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Opis:

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wolontariuszy do wspomagania osób starszych lub niepełnosprawnych będących pod opieką pracownika socjalnego. Zadaniem wolontariusza będzie wspieranie osób w codziennych czynnościach życiowych. Zapraszamy wszystkich, którzy czerpią radość z pomagania innym.

Zadania:

 • pomoc w drobnych zakupach
 • organizacja i spędzanie wspólne czasu wolnego
 • pomoc w codziennych czynnościach takich jak sprzątanie, gotowanie
 • pomoc w załatwianiu spraw urzędowych - towarzyszenie

Czas trwania:

Rekrutacja stała

Dodatkowe informacje:

Koordynator dostępny telefoniczne w godzinach 8.00-15.00.

Korzyści dla wolontariusza:

 • umowa z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej
 • satysfakcja z pomocy innym
 • wzrost umiejętności społecznych i interpersonalnych
 • nawiązanie nowych kontaktów, znajomości i doświadczenia

Miejsce wolontariatu:

Wrocław

Kategorie:

Seniorzy Osoby z niepełnosprawnością

Tagi:

Długoterminowe Dla pełnoletnich

Kontakt:

Izabela Tylewska-Smuda
izabela.tylewska-smuda@mops.wroclaw.pl
71 78 23 590

Wolontariat hospicyjny
Stowarzyszenie Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”

Opis:

Wolontariusze naszego Hospicjum odznaczają się szczególnymi cechami: wrażliwością, odpowiedzialnością, radością pomagania. Jak sami niejednokrotnie podkreślą, oni również wiele otrzymują podczas swojej wolontaryjnej przygody. Jeśli więc szukasz ludzi, dla których liczy się drugi człowiek, gotów jesteś dzielić się swoim wolnym czasem z potrzebującymi, wierzysz, że dobro buduje dobro a uśmiech rodzi uśmiech – dołącz do nas. Podziel się sobą i buduj z nami własną formułę dobra.

Zadania:

 • pomoc w pracach biurowych i organizacyjnych Stowarzyszenia
 • wsparcie w akcjach promocyjnych, charytatywnych i informacyjnych oraz kwestowaniu na rzecz Stowarzyszenia
 • organizacja wyjazdów i spotkań integracyjnych dla rodzin wspieranych przez Stowarzyszenie
 • promocja wolontariatu hospicyjnego, w tym także przez prowadzenie szkoleń, warsztatów i prelekcji
 • pomoc rodzinie chorego dziecka (kontakt z pacjentem, pomoc w drobnych pracach domowych i organizacji życia domowego)

Czas trwania:

Rekrutacja stała

Dodatkowe informacje:

Po zgłoszeniu się na wolontariat zaprosimy Cię na spotkanie z koordynatorem wolontariatu, na którym dowiesz się więcej o działalności Stowarzyszenia Medycznego Hospicjum Dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”. 

 

Korzyści dla wolontariusza:

 • okazja na zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego
 • okazja dowiedzenia się czegoś nowego o samym sobie
 • okazja poznania wielu wyjątkowych osób
 • zapewniamy opiekę psychologiczną, wsparcie doświadczonego personelu, warsztaty i szkolenia kompetencyjne

Miejsce wolontariatu:

Wrocław

Kategorie:

Dzieci Osoby z niepełnosprawnością

Tagi:

Najpilniejsze

Kontakt:

Agnieszka Smakulska
wolontariat@formuladobra.pl
509 417 425