Przejdź do treści
ikonka

Fundacja Mam Marzenie poszukuje spełniaczy dziecięcych marzeń!
Fundacja Mam Marzenie

Opis:

Co robimy? Celem Fundacji jest spełnianie marzeń dzieci i młodzieży w wieku 3-18 lat cierpiących na choroby bezpośrednio zagrażające ich życiu. Chcesz się rozwijać? Dostaniesz możliwość odkrycia i zaprezentowania swoich mocnych stron. Po przeszkoleniu i rocznym działaniu będziesz mógł np. poprowadzić lokalny oddział, zostać koordynatorem akcji ogólnopolskich lub dyrektorem finansowym, administracyjnym, marketingowym. Mamy wiele miejsc do zagospodarowania i wiele marzeń do spełnienia!

Zadania:

 • spotykanie się z podopiecznymi Fundacji (rozmowa, zabawa, poznanie marzeń )
 • kreatywne spełnianie dziecięcych marzeń (koncerty, wyjazdy, spotkania ze znanymi osobami)
 • pisanie relacji na stronę internetową / pisanie artykułów
 • organizowanie eventów/akcji promocyjnych
 • uczestniczenie w akcjach promocyjnych
 • pozyskiwanie funduszy (NIE zbieramy do puszek na ulicach!)

Czas trwania:

Rekrutacja stała

Dodatkowe informacje:

Chcesz z nami działać? - nie musisz robić wszystkiego! Wybierz działania, które są najbliższe właśnie Tobie. Nie od dziś wiadomo, że najlepiej czujemy się, gdy robimy to co lubimy :) Empatia, zaangażowanie w realizację zadań, umiejętność efektywnego planowania i określania priorytetów, samodzielność, umiejętność podejmowania decyzji i pracy w zespole, kreatywne podejście do rozwiązania problemów, odpowiedzialność i terminowość. Wyróżniają Cię powyższe cechy? Zgłoś się!

Korzyści dla wolontariusza:

 • Poczucie spełnienia i satysfakcję - nic nie daje większej radości niż bezinteresowna pomoc.
 • Świetną atmosfery, bo to żebyś czuła/czuł się z nami dobrze, jest dla nas jednym z priorytetów.
 • Udział w wyjazdach razem z dziećmi.
 • Spotkania z artystami, sportowcami.
 • Brak nudy - granica naszych działań kończy się tam, gdzie kończy się dziecięca wyobraźnia.

Miejsce wolontariatu:

Wrocław

Kategorie:

Osoby z niepełnosprawnością Dzieci

Tagi:

Kontakt:

Marlena Fryckowska
marlena.fryckowska@mammarzenie.org
tel. 721 332 456

Towarzyszenie młodym dorosłym z niepełnosprawnością intelektualną w ośrodku na Przedmieściu Oławskim
Wrocławskie Stowarzyszenie Na Rzecz Osób Niepełnosparwnych Intelektualnie BONITUM

Opis:

Wolontariusze będą uczestniczyć w zajęciach Środowiskowego Domu Samopomocy Bonitum. Dom jest otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 16. 00. Podopiecznymi jest 30 młodych osób z niepełnosprawnością intelektualną, głównie w stopniu umiarkowanym i znacznym. Pomoc polega na towarzyszeniu w trakcie zajęć oraz na spacerach. Szczególnie zachęcamy do udziału w zajęciach świetlicowych w godzinach 14.00-16.00. Śpiewamy, tańczymy, rysujemy, układamy puzzle, itp.

Zadania:

 • udział w zajęciach świetlicowych popołudniami
 • Towarzyszenia w trakcie zajęć na terenie ośrodka i na spacerach

Czas trwania:

Rekrutacja stała

Dodatkowe informacje:

Chętnie poznamy osoby otwarte, cierpliwe i uważne. Dodatkowym atutem będą uzdolnienia artystyczne. Szukamy też wolontariuszy, którzy chcieliby się podzielić z nami swoimi pasjami.

Korzyści dla wolontariusza:

 • poznanie innego sposobu myślenia i funkcjonowania
 • przełamanie strachu wobec osób z niepełnosprawnością intelektualną
 • nawiązanie nowych znajomości
 • poszerzenie swojej wiedzy na temat autyzmu i innych zaburzeń

Miejsce wolontariatu:

50-451 Wrocław

Komuny Paryskiej 28

Kategorie:

Osoby z niepełnosprawnością

Tagi:

Długoterminowe Dla niepełnoletnich

Kontakt:

Joanna Stasieńko
joannastasienko@gmail.com
506397841

Wytrenuj się w pomaganiu!
Fundacja VOTUM

Opis:

Fundacja Votum powstała 11 lat temu by pomagać osobom niepełnosprawnym, które na co dzień muszą pokonywać różne bariery: społeczne, architektoniczne, komunikacyjne i mobilne. Zgłaszając się jako Wolontariusz, będziesz częścią wydarzeń charytatywnych organizowanych przez Fundację: koncertów, licytacji, wystaw, wydarzeń sportowych (biegi, rajdy, przejazdy rowerowe), pokazów filmowych.

Zadania:

 • uczestnictwo w wydarzeniach charytatywnych
 • zbiórka do puszek w czasie wydarzeń charytatywnych w całej Polsce
 • pomoc w organizowaniu stoisk na festynach, koncertach, wydarzeniach sportowych
 • pomoc w tworzeniu wydarzeń kulturalnych i sportowych od podstaw

Czas trwania:

Rekrutacja stała

Dodatkowe informacje:

Szukamy aktywnych Wolontariuszy, którzy chcieliby pomóc w rozwijaniu wydarzeń Fundacji w całej Polsce (zapewniamy dojazd), podczas zbiórek publicznych, a także przy samej organizacji tych eventów.

Korzyści dla wolontariusza:

 • zadania dopasowane do zainteresowań i czasu Wolontariusza
 • wyjazdy na wydarzenia w całej Polsce
 • udokumentowane doświadczenie zgodne z zainteresowaniami lub planowaną drogą zawodową
 • ogromna satysfakcja, dzięki widocznym efektom swojej pracy
 • udział w zamkniętych, biletowanych imprezach (np. koncertach)
 • umowa wolontaryjna

Miejsce wolontariatu:

53-012 Przede wszystkim Wrocław, ale zbiórki organizujemy w całej Polsce

Wyścigowa 56i

Kategorie:

Osoby z niepełnosprawnością

Tagi:

Kontakt:

Monika Szwarc
monika.szwarc@fundacjavotum.pl
732 953 456

Otwieraj z nami kulturę dla niewidomych i niesłyszących!
Fundacja Katarynka

Opis:

Lubisz kulturę? Interesujesz się kinem, teatrem, muzeami? Chcesz pomagać innym? Fundacja Katarynka od 9 lat działa na rzecz dostępu do kultury wśród osób niewidomych i niesłyszących. Regularnie organizujemy pokazy filmowe, spektakle teatralne, oprowadzania i warsztaty muzealne dostosowane dla osób niewidomych i niesłyszących. Bywamy w największych i najciekawszych instytucjach kultury we Wrocławiu. Zajmujemy się audiodeskrypcją, napisami dla niesłyszących i tłumaczeniem migowym.

Zadania:

 • Asystowanie i wsparcie dla osób niepełnosprawnych w kinie, teatrze, muzeum
 • Pomoc w organizacji wydarzeń kulturalnych
 • Kontakt z osobami niepełnosprawnymi, zbieranie rezerwacji
 • Pisanie audiodeskrypcji przeznaczonej dla osób niewidomych

Czas trwania:

Rekrutacja stała

Dodatkowe informacje:

Szukamy wolontariuszy, którzy chcieliby współpracować z nami regularnie i którzy mają też czas w weekendy.

Korzyści dla wolontariusza:

 • Szkolenie z asystentury i obsługi osób niewidomych i niesłyszących
 • Uczestnictwo w atrakcyjnych imprezach kulturalnych
 • Poznanie warsztatu udostępniania kultury osobom niepełnosprawnym
 • Szkolenie z audiodeskrypcji

Miejsce wolontariatu:

Wrocław

Kategorie:

Osoby z niepełnosprawnością

Tagi:

Kontakt:

Justyna Mańkowska
justyna@fundacjakatarynka.pl
tel. 507 095 834

Wolontariat hospicyjny
Stowarzyszenie Hospicjum dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”

Opis:

Wolontariusze naszego Hospicjum odznaczają się szczególnymi cechami: wrażliwością, odpowiedzialnością, radością pomagania. Jak sami niejednokrotnie podkreślą, oni również wiele otrzymują podczas swojej wolontaryjnej przygody. Jeśli więc szukasz ludzi, dla których liczy się drugi człowiek, gotów jesteś dzielić się swoim wolnym czasem z potrzebującymi, wierzysz, że dobro buduje dobro a uśmiech rodzi uśmiech – dołącz do nas. Podziel się sobą i buduj z nami własną formułę dobra.

Zadania:

 • pomoc w pracach biurowych i organizacyjnych Stowarzyszenia
 • wsparcie w akcjach promocyjnych, charytatywnych i informacyjnych oraz kwestowaniu na rzecz Stowarzyszenia
 • organizacja wyjazdów i spotkań integracyjnych dla rodzin wspieranych przez Stowarzyszenie
 • promocja wolontariatu hospicyjnego, w tym także przez prowadzenie szkoleń, warsztatów i prelekcji
 • pomoc rodzinie chorego dziecka (kontakt z pacjentem, pomoc w drobnych pracach domowych i organizacji życia domowego)

Czas trwania:

Rekrutacja stała

Dodatkowe informacje:

Po zgłoszeniu się na wolontariat zaprosimy Cię na spotkanie z koordynatorem wolontariatu, na którym dowiesz się więcej o działalności Stowarzyszenia Medycznego Hospicjum Dla Dzieci Dolnego Śląska „Formuła Dobra”. 

 

Korzyści dla wolontariusza:

 • okazja na zdobycia ciekawego doświadczenia zawodowego
 • okazja dowiedzenia się czegoś nowego o samym sobie
 • okazja poznania wielu wyjątkowych osób
 • zapewniamy opiekę psychologiczną, wsparcie doświadczonego personelu, warsztaty i szkolenia kompetencyjne

Miejsce wolontariatu:

Wrocław

Kategorie:

Osoby z niepełnosprawnością Dzieci

Tagi:

Najpilniejsze

Kontakt:

Ewa Janowicz
wolontariat@formuladobra.pl
792790109