Przejdź do treści

Włącz się w pomaganie!
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Opis:

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Powiatu Wrocławskiego. Podstawowym celem działalności PCPR jest udzielanie pomocy społecznej o zasięgu ponadgminnym: dzieciom, rodzinom, osobom starszym, chorym i niepełnosprawnym, a także organizowanie dzieciom pieczy zastępczej w przypadku braku możliwości zapewnienia opieki i wychowania przez ich rodziców.

Zadania:

  • wsparcie opiekunów zastępczych w wykonywaniu codziennych obowiązków opiekuńczo – wychowawczych
  • pomoc w wyrównywaniu braków rozwojowych u małoletnich przebywających w rodzinnej pieczy zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego
  • systematyczna pomoc w nauce
  • organizacja oraz wspólne spędzanie czasu wolnego z wychowankami
  • pomoc w organizowaniu wycieczek oraz kolonii skierowanych do podopiecznych
  • udział w spotkaniach tematycznych i integracyjnych oraz Piknikach organizowanych na rzecz podopiecznych
  • udział w spotkaniach i szkoleniach Wolontariatu organizowanych przez PCPR

Czas trwania:

Rekrutacja stała

Dodatkowe informacje:

Udział wolontariuszy w budowaniu sieci społecznej skoncentrowanej wokół rodzin zastępczych jest dla nas nieocenionym wsparciem. Wolontariusz, który utożsamia się z naszą instytucją, ma możliwość samorozwoju, systematycznego dokształcania, zdobywania nowej wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej z zakresu pedagogiki i psychologii, a także poszerzania swoich kompetencji społecznych. Praca wolontariusza z podopiecznym w rodzinie zastępczej daje poczucie spełniania oraz satysfakcję.

Korzyści dla wolontariusza:

  • samorozwój, poszerzenia swoich kompetencji społecznych,
  • systematyczne dokształcanie,
  • zdobywanie nowej wiedzy ogólnej oraz specjalistycznej z zakresu pedagogiki i psychologii,

Kategorie:

Dzieci

Tagi:

Kontakt:

Krzysztof Dembski
k.dembski@pcpr.wroclaw.pl
tel. 71 72 21 775

Zobacz również

2019-10-25
Kultura
Jeśli chcesz tworzyć wydarzenia kulturalne we Wrocławiu (spektakle, wykłady, spotkania, konferencje), lubisz wyzwania i nie boisz się pracy z artystami, mamy dla Ciebie szczególną propozycję. Zapraszamy do grupy szalonych, odważnych i pełnych energii ludzi - wolontariuszy Instytutu im. Jerzego Grotowskiego.
2019-10-10
Kultura
Centrum Sztuki WRO zaprasza wszystkich chętnych do współpracy w ramach wolontariatu. Jeśli chcielibyście się sprawdzić w kontakcie z widzami i pracy z artystami, nie boicie się podejmować ambitnych zadań i zastanawiacie się, jak wygląda życie instytucji kulturalnej od strony organizacyjnej - zapraszamy! Na początek proponujemy zaangażowanie w organizację cotygodniowych Niedzielnych Poranków we WRO, czyli serii rodzinnych projekcji i warsztatów