Oferty

Anioły szukają koordynatorów projektów oraz liderów zespołów

Stowarzyszenie Anioły Wiedzy to grupa pasjonatów, która widząc trudności w polskiej oświacie, postanowiła wziąć sprawy we własne ręce. Bezpłatnie pomagamy w nauce potrzebującym dzieciom z Wrocławia, Gdańska i Poznania, których rodzice nie są w stanie pozwolić sobie na dodatkowe płatne zajęcia. Współpracujemy z 6 szkołami na terenie trzech województw.

Wolontariusz - Partyworker

Poszukujemy wolontariuszy na stanowisko Partyworkera - praca polega na prowadzeniu profilaktyki uzależnień, edukacji z zakresu ograniczania ryzyka związanego z używaniem narkotyków, promocji zdrowia i edukacji. Dyżury odbywają się w klubach i dyskotekach w piątki i soboty. Forma pracy opiera się na nieinwazyjnym, przyjaznym kontakcie z odbiorcami, rozmowie kierowanej. NIE MORALIZUJEMY. 

Wolontariat towarzyszący

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wolontariuszy do wspomagania osób starszych lub niepełnosprawnych będących pod opieką pracownika socjalnego. Zadaniem wolontariusza będzie wspieranie osób w codziennych czynnościach życiowych.
Zapraszamy wszystkich, którzy czerpią radość z pomagania innym.

Poszukiwani Wolontariusze do pomocy przy projekcie "Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących"

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski z Fundacją Ari Ari, realizuje projekt „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”

Działania i wsparcie, jakie zakłada projekt przyczynią się do rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego uczestników.

CSR Power4Young - projekt aktywizujący pracowników firm do pomocy przez własną aktywność fizyczną i zbiórkę telefonów do recyklingu.

Naszą wizją jest organizacja umożliwiająca młodym ludziom w Polsce i środowiskach polonijnych poza jej granicami odebranie najlepszej edukacji w zakresie kultury fizycznej, koncentrując działania m.in. na finansowaniu zajęć wychowania fizycznego w obrębie wszystkich dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, poczynając do najmłodszych lat wieku przedszkolnego.

Strony