Oferty

Zostań liderem Aniołów Wiedzy!

Misja i wartości Stowarzyszenia Anioły Wiedzy w pomocy dzieciom:
• współpraca, działanie drużynowe
• nie porównywanie się do innych
• dostrzeganie talentów w ludziach i cieszenia się nimi
• życie nie jest wyścigiem, tylko podróżą
• ciągi przyczynowo - skutkowe, zamiast dokładnych dat
• analiza wniosków i własna interpretacja faktów

Wolontariat towarzyszący

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej poszukuje wolontariuszy do wspomagania osób starszych lub niepełnosprawnych będących pod opieką pracownika socjalnego. Zadaniem wolontariusza będzie wspieranie osób w codziennych czynnościach życiowych.
Zapraszamy wszystkich, którzy czerpią radość z pomagania innym.

Dołącz do akcji "Czas do domu" i pomóż nam znaleźć domy dla psów, które czekają na dom!

Cześć! Jesteśmy Fundacja Centaurus i od 12 lat zmieniamy los tysięcy zwierząt w Polsce. Podejmujemy się najcięższych interwencji, leczymy, kochamy i szukamy domów adopcyjnych dla naszych podopiecznych. Aktualnie prowadzimy największy w Europie azyl dla koni, budujemy ośrodek terapii kontaktowych oraz hipoterapii i...

Poszukiwani Wolontariusze do pomocy przy projekcie "Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących"

Polski Związek Niewidomych Okręg Dolnośląski z Fundacją Ari Ari, realizuje projekt „Wiedza i umiejętności pewnym krokiem do zatrudnienia – wsparcie potencjału społeczno-zawodowego oraz integracja osób niewidomych i słabowidzących”

Działania i wsparcie, jakie zakłada projekt przyczynią się do rozwoju osobistego, społecznego i zawodowego uczestników.

CSR Power4Young - projekt aktywizujący pracowników firm do pomocy przez własną aktywność fizyczną i zbiórkę telefonów do recyklingu.

Naszą wizją jest organizacja umożliwiająca młodym ludziom w Polsce i środowiskach polonijnych poza jej granicami odebranie najlepszej edukacji w zakresie kultury fizycznej, koncentrując działania m.in. na finansowaniu zajęć wychowania fizycznego w obrębie wszystkich dyscyplin sportowych i rekreacyjnych, poczynając do najmłodszych lat wieku przedszkolnego.

Strony