Przejdź do treści

O nas

Wolontariat Wrocław to zespół, który funkcjonuje od września 2011 roku (wcześniej Miejskie Centrum Wolontariatu) i jest częścią Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego – jednostki budżetowej Gminy Wrocław. Naszym głównym celem jest rozwój działań z zakresu wolontariatu, w tym profesjonalizacja wolontariatu i jego promocja wśród mieszkańców Wrocławia. Prowadzimy działania związane z tematyką wolontariatu i społecznego zaangażowania. Dzięki stronie internetowej oraz profilowi w social mediach, umożliwiamy mieszkańcom zapoznanie się z aktualnymi ofertami wolontariatu, wydarzeniami i szkoleniami. 

  1. Wrocławskie Oblicza Wolontariatu
  2. Ośmiu Wspaniałych
  3. Czas na Wolontariat
  4. Wspieraj Seniora
  5. ABC Wolontariatu
  6. Wspieram Wrocław (projekt archiwalny)
  7. Gazeta Wolontariatu (projekt archiwalny)
  8. Miejskie Dni Wolontariatu (projekt archiwalny)

1. Wrocławskie Oblicza Wolontariatu

to konkurs ogłoszony po raz pierwszy w grudniu 2017 roku. Jego celem jest promowanie wolontariatu we Wrocławiu poprzez wyróżnienie osób, które dobrowolnie i bezpłatnie angażują się w inicjatywy i projekty o charakterze społecznym, dzielą się swoimi umiejętnościami, włączając się w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje oraz pracodawców. Kandydatami do konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” mogą zostać wolontariusze działający na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców, którzy ukończyli 18 lat. Zgłoszenia przyjmowane są w kategorii indywidualnej oraz grupowej, która obejmuje działania grupy wolontariuszy składającej się z min. 3 osób.

2. Ośmiu Wspaniałych

Ogólnopolski Samorządowy Konkurs Nastolatków Ośmiu Wspaniałych organizowany przez Fundację “Świat na tak” ma we Wrocławiu swoją wrocławską odsłonę. Jego celem jest wyróżnienie uczniów, którzy angażują się w inicjatywy i projekty o charakterze społecznym oraz sami inicjują akcje w odpowiedzi na aktualne potrzeby lokalnych społeczności. Do konkursu można zgłosić uczniów zaangażowanych w szkolne koła wolontariatu indywidualnie bądź grupowo. 

3. Czas na Wolontariat

Cykliczne spotkania z koordynatorami wolontariatu, którzy promują ofertę organizacji pozarządowych i instytucji, zapraszając do zaangażowania się.

4. Wspieraj Seniora

Ogólnopolski program wolontariatu organizowany przez Ministerstwo Rodziny I Polityki Społecznej w ramach Solidarnościowego Korpusu Wsparcia Seniorów. Celem strategicznym programu jest zapewnienie usługi wsparcia osobom starszym i samotnym powyżej 70 roku, którzy w obowiązującym stanie epidemii zdecydują się na pozostanie w domu. We Wrocławiu działa pod lokalną nazwą „Wrocław wspiera seniorów” w ramach Sieci Współpracy Lokalnej, którą tworzą wrocławskie instytucje i organizacje pomocowe przy współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, Centrów Aktywności Lokalnej, organizacji pozarządowych oraz osiedlowych.

5. ABC Wolontariatu

Szkolenie wstępne, podczas którego przygotowujemy przyszłych wolontariuszy do przemyślanej decyzji o wyborze odpowiedniej dla siebie oferty. „ABC wolontariatu” to okazja, by poznać wolontariat od strony prawnej, dowiedzieć się, z jakimi korzyściami i trudnościami wiąże się praca wolontariusza, przyjrzeć się konkretnym ofertom wolontariatu. Do udziału w szkoleniu zapraszamy wszystkich, którzy zastanawiają się nad rozpoczęciem przygody z wolontariatem, początkujących wolontariuszy oraz wszystkie osoby zainteresowane tematyką wolontariatu. 

6. Wspieram Wrocław

Projekt wolontariatu miejskiego realizowany w latach 2015-2018 w odpowiedzi na potrzebę jeszcze aktywniejszego włączenia się mieszkańców Wrocławia w życie miasta: współorganizowania wydarzeń, projektów i kampanii miejskich. Projekt służył wzrostowi zainteresowania wolontariatem wśród mieszkańców oraz profesjonalizacji organizowania i koordynowania wolontariatu w strukturach miejskich. W pięciu edycjach projektu udział wzięło ponad 100 wolontariuszy, którzy zaangażowali się w szereg działań na rzecz miasta organizowanych m.in. przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego oraz inne instytucje i organizacje partnerskie. Dzięki bogatemu pakietowi szkoleniowemu i motywującemu projekt dawał możliwość rozwoju osobistego i zawodowego wolontariuszy. 

7. Gazeta Wolontariatu

Czasopismo o wolontariacie przeznaczone dla szerokiego grona odbiorców, nie tylko dla wolontariuszy. Opublikowaliśmy 13 numerów gazety z informacjami na temat wydarzeń, inicjatyw i akcji związanych z wolontariatem we Wrocławiu i nie tylko. Autorami tekstów byli przedstawiciele wrocławskich organizacji, firm i instytucji działających w tym obszarze. 

8. Miejskie Dni Wolontariatu

były efektem wieloletniej współpracy z międzynarodowymi firmami z siedzibą we Wrocławiu. W trakcie dziewięciu edycji pracownicy różnych firm w ramach wolontariatu pracowniczego przygotowywali szkolenia i warsztaty, w których udział brali mieszkańcy Wrocławia. W ten sposób firmy prezentowały swoje zaangażowanie społeczne i otwartość na wolontariat pracowniczy, a uczestnicy korzystali z wiedzy, umiejętności i doświadczenia pracowników.