Przejdź do treści

Czas na wolontariat – na zdrowie

Grafika do spotkania Czas na wolontariat"

W ramach spotkania z cyklu „Czas na wolontariat” tym razem postaramy się przybliżyć temat wolontariatu na rzecz osób zmagających się z problemami związanymi ze zdrowiem. Z naszymi gośćmi przedstawimy możliwości współpracy wolontariackiej w instytucjach i organizacjach, które działają na rzecz poprawy jakości życia osób będących w kryzysie szeroko pojętego zdrowia. Spotkanie jest częścią wydarzenia „Wolontariat – na zdrowie” dedykowanego wolontariuszom, koordynatorom i liderom wolontariatu oraz wszystkim mieszkańcom i mieszkankom Wrocławia, zainteresowanych tematyką aktywności wolontariackiej.

Naszymi gośćmi będą:

Julia Kulpińska – koordynatorka regionalna wrocławskiego oddziału Fundacji „Dobrze, że jesteś”. Organizuje pozamedyczny wolontariat szpitalny na oddziałach onkologicznych i hematologicznych
Małgorzata Kulczycka – zastępca kierownika w Środowiskowym Domu Samopomocy typ A (dla osób z doświadczeniem choroby psychicznej), koordynator projektu „Warsztaty samorozwoju dla osób doświadczających depresji i obniżonego nastroju” w Fundacji Opieka i Troska we Wrocławiu.
Adrianna Błaszkowska – pracowniczka terenowa Wolontariatu Koleżeńskiego we Wrocławiu, Stowarzyszenie Innowacji Społecznych „Mary i Max”

Spotkanie online, które odbędzie się 14 listopada o godzinie 16:00 będzie można zobaczyć na profilu Wolontariat Wrocław na Facebooku.