Przejdź do treści

Konkurs Ośmiu Wspaniałych 2024

Logo 30 edycji Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków "Ośmiu Wspaniałych"

Rozpoczęło się przyjmowanie zgłoszeń do tegorocznej edycji konkursu „Ośmiu Wspaniałych”. To konkurs dla dzieci i młodzieży zaangażowanych w wolontariat. Wyróżnienia są przyznawane w kategorii indywidualnej i zbiorowej. Na kandydatury Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego czeka do połowy lutego.

W pomaganiu innym widzą dużą wartość. Z radością podejmują się różnych działań na rzecz potrzebujących zarówno w swoim środowisku szkolnym, jak i lokalnym. Uczniowie wrocławskich szkół, zaangażowani w działalność społeczną po raz kolejny zostaną wyróżnieni w konkursie „Ośmiu Wspaniałych”. Tegoroczna jubileuszowa 30. edycja Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków „Ośmiu Wspaniałych” to okazja do zauważenia i wyróżniania młodzieży, aktywnej w szkolnych grupach i klubach wolontariatu, działających w organizacjach pozarządowych, czy instytucjach miejskich.

Do wrocławskiej edycji konkursu mogą być zgłoszeni uczniowie szkół podstawowych i ponadpodstawowych, którzy aktywnie działali jako wolontariusze w roku szkolnym 2022/2023.

„Na przełomie lat zauważamy, że we Wrocławiu jest coraz więcej szkół, w których tworzy się warunki sprzyjające rozwojowi aktywności wolontariackiej. Bardzo nas to cieszy.” mówi Dorota Feliks dyrektor Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego, które od 7 lat koordynuje wrocławską odsłonę konkursu.

Zgłoszenia w kategorii indywidualnej oraz grupowej przyjmowane będą do 16 lutego 2024 r. Osobą zgłaszającą może być nauczyciel, koordynator lub opiekun szkolnej grupy czy koła wolontariatu. Formularze dostępne są na stronie www.wolontariat.wroclaw.pl

Drugim etapem konkursu będą spotkania kandydatów i reprezentantów nominowanych grup z Jury konkursu, które wyłoni wyróżnionych i laureatów w poszczególnych kategoriach. Podsumowaniem konkursu będzie uroczyste spotkanie, podczas którego zostaną ogłoszone wyniki i wręczone nagrody.

Na szczeblu ogólnopolskim Wrocław będzie reprezentowała jedna osoba. W ubiegłym roku była nią Małgorzata Obodiak, uczennica Liceum Ogólnokształcącego nr III im. Adama Mickiewicza, która otrzymała tytuł jednej z Ośmiu Wspaniałych Polski.

„Myślę, że nikt z wolontariuszy nie robi tego dla żadnej nagrody, ale takie spostrzeżenie nas wydaje mi się, że dodaje nam energii i mocy do kolejnych działań”, podkreśla Małgosia.

Organizatorem wrocławskiej edycji konkursu jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego. Szczegółowych informacji o konkursie udziela zespół ds. wolontariatu pod numerem telefonu 71 77 24 991.

Przycisk z napisem POBIERZ
Regulamin Ogólnopolskiego Samorządowego Konkursu Nastolatków OŚMIU WSPANIAŁYCH”
Formularz zgłoszenia indywidualnego „Ośmiu Wspaniałych” 2024
Formularz zgłoszenia grupowego „Ośmiu Wspaniałych” 2024
Załącznik nr 1 – Oświadczenie Zgłaszającego
Załącznik nr 2 – Oświadczenie Uczestnika (zgłoszenie indywidualne)
Załącznik nr 3 – Oświadczenie Reprezentanta Grupy (zgłoszenie grupowe)
Załącznik nr 4 – Oświadczenie Rodzica