Przejdź do treści

Oferty

Ikona kategorii DzieciIkona kategorii Edukacja i wychowanieIkona kategorii Kultura
rekrutacja stała

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

https://www.pcpr.wroclaw.pl/strona/567-wolontariat

Miejsce wolontariatu

Powiat WrocławskiPowiat Wrocławski
(Poza Wrocławiem)

Kategoria

dzieci
edukacja i wychowanie
kultura

Wiek

wolontariat dla osób od 18 roku życia

Osoba do kontaktu

Krzysztof Dembski
k.dembski@pcpr.wroclaw.pl
664-373-545

Zapisy online

Owocne godziny dla rodziny – wolontariat PCPR

Lubimy swoją pracę i wykonujemy ją, bo wierzymy, że ma ona sens, jest potrzebna i daje szansę najmłodszym, którzy, jako dzieci, nie mają szansy wzrastać w swojej rodzinie naturalnej. Wspieramy system pieczy zastępczej określony aktami prawnymi. Istnieje kilka rodzajów form pieczy zastępczej. Rodzina zastępcza jest jedną z form pomocy dzieciom, które z różnych powodów nie mogą przebywać pod opieką rodziców biologicznych. Osoby, które nie są rodzicami dziecka, opiekują się nim, dając mu szansę na wzrastanie w warunkach zbliżonych do naturalnych. My wspieramy tych, którym się chce i którzy wierzą, że warto pomagać! Dołącz do nas już dziś!

Zadania:

  • pomoc przy zapewnianiu pieczy i wychowania dzieciom umieszczonym w Rodzinie Zastępczej lub Rodzinnym Domu Dziecka,
  • wykonywanie innych czynności związanych z realizacją zadań tych form opieki (np. pomoc w wyrównywaniu szans i braków rozwojowych u małoletnich, pomoc w nauce, organizacja oraz wspólne spędzanie czasu wolnego z wychowankiem),
  • wspieranie przy organizacji imprez, spotkań i uroczystości organizowanych przez PCPR we Wrocławiu na rzecz podopiecznych pieczy zastępczej,
  • promowanie wolontariatu i poszukiwania nowych wolontariuszy oraz kandydatów na rodziców zastępczych.

Czas trwania:

23.01.2023 - 31.12.2023

Dodatkowe informacje:

Wolontariat odbywa się wyłącznie w miejscu zamieszkania rodziny zastępczej na terenie Powiatu Wrocławskiego obejmującego swym zasięgiem gminy: Czernica, Długołęka, Kąty Wrocławskie, Mietków, Siechnice, Sobótka, Żórawina, Jordanów Śląski, Kobierzyce.
Centrum zapewnia zwrot kosztów przejazdu komunikacją zbiorową z miejsca zamieszkania wolontariusza do miejsca wykonywania świadczeń wolontaryjnych.

Świadczenia i korzyści:

  • doświadczenie w pracy z dziećmi,
  • rozwój umiejętności interpersonalnych, komunikacyjnych i organizacyjnych,
  • nowe i ciekawe znajomości,
  • szkolenia oraz spotkania integracyjne,
  • zaświadczenie lub referencje,
  • wsparcie kompetencji studentów pedagogiki i psychologii.