Przejdź do treści

Oferty

Ikona kategorii DzieciIkona kategorii Edukacja i wychowanieIkona kategorii Online
rekrutacja do:
16.10.23

Stowarzyszenie Adventure Realms

https://adventurerealms.pl/

Miejsce wolontariatu

do ustalenia/szczegóły w ofercie

Kategoria

dzieci
edukacja i wychowanie
online

Wiek

wolontariat dla osób od 18 roku życia

Osoba do kontaktu

Dorota Kuszyńska
d.kuszynska@adventurerealms.pl
667 304 002

Zapisy online

Rekrutacja zako�czona„Wolontariat ONLINE i nie tylko” edycja 5 – REKRUTACJA DODATKOWA!

Stowarzyszenie Adventure Realms zaprasza do współpracy SuperWolontariuszki i SuperWolontariuszy, którzy z otwartością i z pasją prowadzić będą korepetycje dla dzieci i młodzieży z Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania. Projekt "Wolontariat ONLINE i nie tylko edycja 5" trwa od października 2023 do czerwca 2024. Działamy z uczennicami i uczniami w wieku od 11 do 18 lat (od IV klasy szkoły podstawowej do ostatnich klas szkół ponadpodstawowych). Pracujemy w systemie "1 na 1" (1 Wolontariusz i 1 Podopieczny). Wolontariusz skupia się na jednym przedmiocie - tym, z którym dziecko ma największy problem. Zajęcia można prowadzić na trzy sposoby: zdalnie, stacjonarnie lub hybrydowo.

Zadania:

  • Prowadzenie zajęć edukacyjnych z J. NIEMIECKIEGO, J. ANGIELSKIEGO, MATEMATYKI, FIZYKI, CHEMII dla Podopiecznego Wrocławskiego Centrum Opieki i Wychowania - w tym: nadrabianie zaległości szkolnych, odrabianie zadań, przygotowywanie do sprawdzianów i egzaminów.

Czas trwania:

01.10.2023 - 10.06.2024

Dodatkowe informacje:

Zapraszamy do działania osoby, które: są pełnoletnie i niekarane; są cierpliwe, sumienne i komunikatywne (zarówno na poziomie bezpośredniego kontaktu z drugim człowiekiem, jak i responsywności na telefony, SMSy i maile); lubią dzieci i młodzież, i nie boją się pracy z nimi (nie wymagamy od wolontariuszy wykształcenia i doświadczenia pedagogicznego - choć będą one dużymi atutami); poświęcą minimum 1 godzinę tygodniowo na pomoc naukową - zdalną, stacjonarną lub hybrydową - dzieciom i młodzieży z zaległościami szkolnymi i trudnościami w uczeniu się; posiadają wiedzę i umiejętności jej przekazywania z przedmiotów takich jak: J. NIEMIECKI, J. ANGIELSKI, MATEMATYKA, FIZYKA, CHEMIA.

Świadczenia i korzyści:

  • uczestnictwo w szkoleniach, prowadzonych przez specjalistów pracujących w pieczy zastępczej,
  • mentoring działań wolontaryjnych, prowadzony przez pedagogów pracujących w Stowarzyszeniu,
  • udział w cyklicznych spotkaniach integracyjnych dla wolontariuszy,
  • zaświadczenie o wolontariacie.