Przejdź do treści

Owocne godziny dla rodziny – wolontariat PCPR

Logo Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu.

Lubimy swoją pracę i wykonujemy ją, bo wierzymy, że ma ona sens, jest potrzebna i daje szansę najmłodszym, którzy, jako dzieci, nie mają szansy wzrastać w swojej rodzinie naturalnej. Wspieramy system pieczy zastępczej określony aktami prawnymi. Istnieje kilka rodzajów form pieczy zastępczej. Rodzina zastępcza jest jedną z form pomocy dzieciom, które z różnych powodów nie mogą przebywać pod opieką rodziców biologicznych. Osoby, które nie są rodzicami dziecka, opiekują się nim, dając mu szansę na wzrastanie w warunkach zbliżonych do naturalnych. My wspieramy tych, którym się chce i którzy wierzą, że warto pomagać! Dołącz do nas już dziś!