Przejdź do treści
Banner

Wrocławskie Oblicza Wolontariatu

„Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” to konkurs ogłoszony po raz pierwszy w grudniu 2017 roku. Jego celem jest promowanie wolontariatu we Wrocławiu. Organizatorzy chcą w szczególny sposób wyróżnić osoby, które dobrowolnie i bezpłatnie podejmują działania pomocowe na rzecz innych osób potrzebujących wsparcia, angażują się w inicjatywy i projekty o charakterze społecznym, dzielą się swoimi umiejętnościami, włączając się w działania realizowane przez organizacje pozarządowe, instytucje oraz pracodawców.

Kandydatami do konkursu „Wrocławskie Oblicza Wolontariatu” mogą zostać wolontariusze działający na terenie Wrocławia i na rzecz jego mieszkańców, którzy ukończyli 18 lat. Nominować ich mogą wrocławskie instytucje, organizacje pozarządowe, pracodawcy a także osoby indywidualne. Zgłoszenia przyjmowane są w kategorii indywidualnej oraz grupowej, która obejmuje działania grupy wolontariuszy składającej się z min. 3 osób.

Ponadto od 2018 roku nominować można osoby w kategorii wolontariat rodzinny.

Dokumenty tegorocznego Konkursu dostępne są TUTAJ. Zgłoszenia przyjmowane są do 31 stycznia 2019 r