Przejdź do treści
Banner

                                                                        Klauzula obowiązku informacyjnego Wrocławskiego Centrum Rozwoju Społecznego

Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych
przez Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego


1. Administrator danych
Administratorem Twoich danych osobowych jest Wrocławskie Centrum Rozwoju Społecznego, z siedzibą we Wrocławiu (dalej: my).
Możesz się z nami skontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6, 50-159 Wrocław
- przez e-mail: centrum@wcrs.wroclaw.pl
- telefonicznie: tel. 71 77 24 990


2. Inspektor Ochrony Danych
Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych. Jest to osoba, z którą możesz się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania Twoich danych osobowych oraz korzystania z przysługujących Ci praw związanych z przetwarzaniem danych. Z inspektorem możesz się kontaktować w następujący sposób:
- listownie na adres: pl. Dominikański 6 1-8, 50-159 Wrocław
- przez e-mail: iod@wcrs.wroclaw.pl


3. Cele przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe 
(imię i nazwisko, nr telefonu, adres e-mail) w celu realizacji zobowiązań związanych z prowadzeniem szkoleń związanych tematycznie z wolontariatem, na których zapisy odbywają się poprzez stronę internetową wolontariat.wroclaw.pl.


4. Podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych
Będziemy przetwarzać Twoje dane osobowe na podstawie regulaminu świadczenia szkoleń w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) RODO.


5. Okres przechowywania Twoich danych osobowych
Będziemy przechowywać Twoje dane przez okres 5 lat (zgodnie z JRWA) od stycznia kolejnego roku po zakończeniu szkolenia, na które się zapisałeś.


6. Odbiorcy Twoich danych osobowych
Będziemy przekazywać Twoje dane osobowe wyłącznie podmiotom uprawnionym do tego na podstawie przepisów prawa. Dodatkowo dane mogą być dostępne dla usługodawców wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach świadczenia usług serwisu, rozwoju i utrzymania systemów informatycznych. Odbiorcą Twoich danych osobowych w zakresie imię i nazwisko mogą być także usługodawcy (zleceniobiorcy i firmy szkoleniowe) wykonujących zadania na zlecenie Administratora w ramach przeprowadzenia bezpłatnych szkoleń związanych tematycznie z wolontariatem.


7. Twoje prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych
Przysługują Ci następujące prawa związane z przetwarzaniem danych osobowych:
– prawo dostępu do Twoich danych osobowych,
– prawo żądania sprostowania Twoich danych osobowych,
– prawo żądania ograniczenia przetwarzania Twoich danych osobowych.

Aby skorzystać z powyższych praw, skontaktuj się z nami lub z naszym Inspektorem Ochrony Danych.


Prawo wniesienia skargi
W przypadku nieprawidłowości przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych, przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.