Przejdź do treści
Ikona ze strzałką w prawoWróć

Strefa wiedzy

Dla wolontariuszy
Grafika ilustrująca dział przeznaczony dla wolontariuszy.

Czytelnia:

Wolontariat dla osób niepełnoletnich
Wolontariat – przepis na zdrowie

Zastanów się, ile masz czasu.

Wiemy, że życie pędzi, a czasu nie da się rozciągnąć. Dlatego zachęcamy Cię do przeanalizowania swojego kalendarza i zastanowienia się, ile swojego czasu w tygodniu, w miesiącu chcesz poświęcić na wolontariat. Możesz wziąć udział w jednorazowym wydarzeniu lub zaangażować się na dłużej. To zależy od Ciebie.

Pomyśl o tym, co chciałbyś robić.

Wolontariat ma różne oblicza i każdy może znaleźć coś dla siebie. Możesz towarzyszyć osobom starszym lub pomóc w organizacji dużego społecznego projektu. Warto zastanowić się, w jakich zadaniach czujesz się najlepiej, aby wolontariat był dla Ciebie radością.

Zdobądź wiedzę.

Od 2003 roku w naszym kraju obowiązuje Ustawa o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która porusza kwestie związane m.in. z podpisaniem porozumienia i ubezpieczeniem. Zanim rozpoczniesz działanie, dowiedz się, jakie obowiązują Cię zasady, jakie masz prawa i obowiązki.

Daj się poznać.

Jeśli konkretna oferta przykuła Twoją uwagę, skontaktuj się z osobą odpowiedzialną za wolontariuszy w danej organizacji lub instytucji. Przy każdej ofercie dostępne są dane kontaktowe lub formularz zgłoszeniowy. Umów się na wstępne spotkanie z koordynatorem i ustal zasady współpracy.

Pamiętaj, że wolontariuszem możesz zostać w każdym wieku, ale ostatecznie kryteria wiekowe określa organizator wolontariatu. W niektórych miejscach wolontariuszami mogą być tylko osoby pełnoletnie, zależy to od charakteru wolontariatu. Osoby niepełnoletnie, które nie ukończyły 13. roku życia, nie mogą samodzielnie zawrzeć porozumienia, ale rodzic lub prawny opiekun może podpisać je w ich imieniu. Osoby, które ukończyły 13. rok życia, mogą podpisać porozumienie samodzielnie, ale za zgodą (najlepiej pisemną) rodzica lub prawnego opiekuna. 

Decydując się na rozpoczęcie wolontariatu, warto poznać różne jego formy i rodzaje. Przedstawiamy najczęściej spotykane hasła opisujące obszary, w których rozwija się wolontariat, oraz miejsca, gdzie tworzy się warunki współpracy dla wolontariuszy. Nie jest to naukowa klasyfikacja ani zamknięta lista podmiotów, które korzystają z pomocy wolontariuszy. Mamy jednak nadzieję, że wymienione poniżej terminy pozwolą lepiej rozeznać się wśród ofert wolontariatu zamieszczonych na naszej stronie.

  1. Wolontariat w NGO
  2. Wolontariat sportowy
  3. Wolontariat hospicyjny 
  4. Wolontariat szkolny
  5. Wolontariat pracowniczy
  6. Wolontariat senioralny
  7. Wolontariat międzynarodowy
  8. E-wolontariat
  9. Wolontariat akcyjny lub długoterminowy

Wolontariat w NGO

Najbardziej popularny rodzaj wolontariatu to wolontariat w organizacjach pozarządowych. Większość fundacji i stowarzyszeń chętnie podejmuje współpracę z wolontariuszami, którzy angażują się w działania wynikające z profilu działalności danej organizacji. Wolontariusze zapraszani są zarówno do współpracy długoterminowej, jak i akcyjnej. Wykonują bardzo różne zadania, od prostych prac biurowych, organizacyjnych, po udział i współtworzenie kampanii i projektów danej organizacji.

Wolontariat sportowy

O wolontariacie sportowym mówimy najczęściej przy okazji organizacji zawodów, rozgrywek czy mistrzostw o charakterze sportowym i rekreacyjnym. Organizatorzy takich wydarzeń często i chętnie korzystają ze wsparcia wolontariuszy, którzy pomagają np. na trasie maratonu, czuwają nad prawidłowym przebiegiem zawodów, wspierają zawodników i kibiców. Dla miłośników danej dyscypliny sportu to dobra okazja, aby poznać zaplecze organizacyjne dużych imprez sportowych.

Wolontariat hospicyjny 

Z pomocy wolontariuszy korzystają też takie miejsca jak szpitale czy hospicja. Wolontariusze podejmują w tym przypadku zadania biurowe, pomagają przy organizacji akcji charytatywnych, wspierają personel medyczny, ale też angażują się w zadania wymagające wcześniejszego przeszkolenia tj. pomoc choremu i jego rodzinie.

Wolontariat szkolny

W wielu szkołach, na różnym szczeblu edukacji, tworzy się szkolne koła wolontariatu, w ramach których chętni uczniowie mogą realizować działania na terenie szkoły na rzecz środowiska szkolnego, jak również zaangażować się w działania poza szkołą, wspierając np. lokalne instytucje czy organizacje pozarządowe. 

Wolontariat pracowniczy

Coraz popularniejsza forma wolontariatu, organizowana i wspierana zwłaszcza przez duże międzynarodowe firmy. Ten rodzaj wolontariatu wpisuje się w społeczną odpowiedzialność biznesu. Pracownicy-wolontariusze dobrowolnie podejmują różne prace na rzecz potrzebujących, a firma wspiera ich w tych działaniach w ramach swoich możliwości finansowych czy organizacyjnych. Wolontariat pracowniczy nie jest uregulowany przepisami prawa, ale opiera się na ogólnych regulacjach dotyczących wolontariatu (Ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie).

Wolontariat senioralny

Wolontariat seniorów jest dowodem na to, że wolontariuszem można być w każdym wieku. Wolontariusze-seniorzy chętnie angażują swój wolny czas, dzieląc się wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem.

Wolontariat międzynarodowy

Jak wskazuje nazwa, jest to rodzaj wolontariatu, który odbywa się za granicą, najczęściej w ramach jakiegoś projektu czy programu wymiany wolontariuszy. Wolontariat międzynarodowy może trwać od kilku tygodni do roku lub dłużej. Do najbardziej popularnych programów wolontariatu zagranicznego należą Workcampy, wolontariat europejski w ramach programu Erasmus+ czy wyjazdy misyjne.

E-wolontariat

Szczególnym rodzajem wolontariatu jest wolontariat realizowany wirtualnie, w całości lub częściowo przez internet. Wolontariusz w tym przypadku wykonuje swoje zadania zdalnie, z domu czy innego miejsca. Przykładowym zadaniem dla e-wolontariusza jest np. pomoc w administrowaniu strony internetowej organizacji pozarządowej lub pisanie tekstów na stronę. 

Wolontariat akcyjny lub długoterminowy

Ze względu na czas trwania współpracy między wolontariuszem a korzystającym możemy mówić o wolontariacie krótkoterminowym, inaczej akcyjnym. Ten typ wolontariatu charakteryzuje krótki czas trwania, od jednego do kilku dni. Wolontariusze pomagają przy konkretnym wydarzeniu/ akcji, np. festiwalu, maratonie czy spotkaniu. Jeśli współpraca wolontariusza z organizacją przewidziana jest na dłuższy czas, możemy mówić o wolontariacie długoterminowym lub inaczej stałym. Ten rodzaj wolontariatu może trwać od kilku miesięcy do nawet kilku lat i opiera się na regularnym, systematycznym wykonywaniu zadań.