Przejdź do treści

Wolontariat kluczem do kariery?

Grafika do artykułu Wolontariat kluczem do kariery

Czy wolontariat może pomóc w znalezieniu pracy? Czy warto wspominać o wolontariacie w swoim życiorysie? Jakie znaczenie może mieć włączenie wolontariatu do swoich planów projektowania ścieżki edukacyjno-zawodowej?

Wiele osób, zwłaszcza młodych, wkraczających na rynek pracy, nie ma jeszcze dużego doświadczenia zawodowego. Kończąc szkołę czy studia nie mogą się pochwalić kilkuletnim stażem pracy i bogatym doświadczeniem zawodowym. W tym przypadku wartościowym i zwracającym uwagę wpisem w CV może być informacja o odbytym wolontariacie.

Wyróżniający wpis do CV

Do takich wniosków doszli m.in. autorzy raportu „Deloitte Impact Survey”, opublikowanego w 2016 roku przez firmę Deloitte. Ankietowe badanie online przeprowadzono wśród 2506 respondentów z 13 metropolii w Stanach Zjednoczonych. Uczestnikami badania były osoby odpowiedzialne bezpośrednio lub pośrednio za zatrudnianie. Respondenci wskazali, że wśród wpływających do nich CV, tylko w 30 procentach znajduje się informacja o doświadczeniu wolontariackim. Jednocześnie aż 82% pracodawców przyznało, że są skłonni wybrać kandydata z doświadczeniem wolontariackim ujętym w CV.

Potwierdza to Joanna Kuryło-Hadryś, z firmy Hewlett Packard Enterprise Global Business Center.

Jako koordynatorka wolontariatu pracowniczego, a jednocześnie osoba na stanowisku kierowniczym w dziale usług finansowych, mogę z czystym sumieniem powiedzieć, że w moich oczach tego typu doświadczenie działa na korzyść kandydata czy kandydatki, ponieważ świadczy o zaangażowaniu i chęci wielowymiarowego rozwoju. Uwzględnienie aktywności wolontariackiej w CV niesie za sobą informację nie tylko o zainteresowaniach, ale też o dobrej organizacji pracy, umiejętność zarządzania czasem, w wielu przypadkach także pracy w zespole, empatii. Są to umiejętności i kompetencje, których poszukuje każdy pracodawca. Nie ukrywam, że samej zdarzało mi się pytać o to, jeśli widziałam wolontariat w résumé kandydata/kandydatki, żeby zrozumieć ich motywacje i kompetencje, które są wartościowym dodatkiem do edukacji i doświadczenia zawodowego.

O tym, dlaczego warto w CV zaakcentować aktywność wolontariacką, mówi również trenerka biznesu i edukacji, specjalistka HR i doradczyni zawodowa Barbara Habrych:

Jako rekruterka zwracam uwagę na sekcję „wolontariat” lub „działalność dodatkowa” w CV. Zwłaszcza u kandydatów, którzy jeszcze nie pracowali lub mają niewielkie doświadczenie zawodowe. Warto opisać w CV działania, w które kandydat się angażował, role jakie pełnił w danym zadaniu czy projekcie oraz osiągnięte rezultaty. Udział w wolontariacie daje rekruterom pogląd na to, jakie wartości są bliskie osobie ubiegającej się o pracę, jakimi motywatorami wewnętrznymi się kieruje, na ile jest proaktywna.

Wolontariat, a kompetencje przyszłości

W opublikowanym w ubiegłym roku Raporcie Światowego Forum Ekonomicznego (World Economic Forum) Future of Jobs 2023 możemy znaleźć informacje na temat trendów, które przyczynią się do kształtowania rynku pracy w ciągu najbliższych lat. Raport uwzględnia m.in. zapotrzebowanie na kompetencje pracowników ważne z punktu widzenia pracodawców oraz prognozy dotyczące tych umiejętności, których znaczenie będzie rosło w najbliższej przyszłości.

Wśród najważniejszych kompetencji na rok 2023 raport wskazuje analityczne myślenie oraz kreatywność. Podium zamyka odporność, elastyczność i zwinność. W pierwszej dziesiątce znalazły się także takie umiejętności jak motywacja i świadomość siebie, ciekawość i uczenie się przez całe życie, empatia i aktywne słuchanie oraz przywództwo i wpływ społeczny.

Przestrzenią do odkrywania i wzmacniania takich umiejętności może być nie tylko praca zawodowa, szkolenia, staże czy kursy.

Możliwość uczenia się i rozwoju umiejętności

Okazje do zdobywania i rozwijania umiejętności stwarza także szeroko rozumiana działalność społeczna, w tym wolontariat. To właśnie w ramach wolontariatu można urealnić swoje mocne i słabe strony, odkryć talenty. Na „własnej skórze” sprawdzić się w danej roli i doświadczyć własnej skuteczności oraz wpływu na otoczenie. Uczenie się w działaniu. To szczególnie istotne dla osób wkraczających na rynek pracy, ale także tych, które szukają pomysłu na zmianę zawodową.

Jakie umiejętności można rozwinąć podczas wolontariatu? Według Barbary Habrych:

Działalność wolontariacka daje szansę na rozwój tzw. kompetencji transwersalnych (ang. transversal skills), czyli takich, których używamy niezależnie od miejsca i kontekstu, uniwersalnych, przydatnych w życiu prywatnym i zawodowym. Są to między innymi: komunikatywność, współpraca, rozwiązywanie problemów, innowacyjność, odporność psychiczna czy zarządzanie czasem. Wolontariat daje szansę ich rozwijania w konkretnych sytuacjach, w rzeczywistości, na którą wolontariusz ma wpływ, może ją zmieniać i osiągać założone, mierzalne cele. Jeśli do tego ubiegając się o pracę zadba o rozwój refleksyjności i umiejętności uczenia się, to zbuduje swoją pozycję i przewagę na rynku pracy. 

O tym, że umiejętności interpersonalne kształtowane podczas wolontariatu są umiejętnościami uniwersalnymi, na które zwracają uwagę pracodawcy i które dają szansę na wyróżnienie się i zwiększenie szansy na rynku pracy, mówią wyniki badań realizowanych w ramach projektu „Za darmo nie robię – wolontariat drogą do sukcesu”. Wykazały one, że aktywność wolontariacka młodych ludzi ma pozytywny wpływ na ich sytuację zawodową m.in. dlatego, że pozwala na zdobywanie i rozwój umiejętności, które są wysoko cenione przez pracodawców.

Sieć zawodowa

Wśród korzyści wynikających z udziału w wolontariacie uczestnicy badania wskazali na jeszcze inny, istotny aspekt. Zaangażowanie w działalność społeczną i wolontariacką pozwala często na budowanie sieci kontaktów, które mogą być cenne w sytuacji poszukiwania zatrudnienia.

Martyna Płuska, studentka Uniwersytetu Wrocławskiego, laureatka konkursu „Ośmiu Wspaniałych”, zaangażowana od lat w różne formy wolontariatu, aktualnie współpracująca m.in. z Fundacją „Made in Brochów”, podkreśla znaczenie takiej formy networkingu.

Najważniejsze okazały się znajomości i kontakty. Bez tego ciężko jest postawić pierwszy krok. Pomagając wielu organizacjom zdobyłam u nich zaufanie, dzięki któremu byłam wiele razy przez nich zapraszana, aby z nimi współpracować jako pracownik, nie wolontariusz. Dodatkowo często mnie polecali innym organizacjom, co owocowało nowymi współpracami. Podczas każdej z prac wyciągałam maksymalną ilość nowej wiedzy i doświadczenia, skutkiem czego moje kompetencje stale rosły.

Zaangażowany społecznie pracownik

A czy warto angażować się w projekty społeczne będąc już pracownikiem? We wspomnianym raporcie firmy Deloitte 92% pracodawców potwierdziło, że udział w inicjatywach społecznych poszerza zasób kompetencji pracownika, zaś 80% respondentów stwierdziło, że wolontariat to skuteczny sposób na doskonalenie umiejętności przywódczych. Nie powinno zatem dziwić, że coraz częściej firmy decydują się na wdrażanie w mniejszej lub większej skali programów wolontariatu pracowniczego.

Wiele firm, szczególnie międzynarodowych korporacji, dostrzega wagę zaangażowania w życie społeczności lokalnej i umożliwia pracownikom oraz pracownicom poświęcenie części czasu pracy na działalność wolontariacką. Przykładowo w firmie Hewlett Packard Enterprise, w ramach globalnej polityki wolontariatu, osoby zatrudnione mają możliwość angażowania się wolontariacko w wymiarze 60 godzin w ciągu roku w ramach płatnego czasu pracy. Z punktu widzenia pracodawcy mogę powiedzieć, że umożliwienie pracownikom i pracownicom realizowania się w tym aspekcie i oderwania od codziennych obowiązków zawodowych podnosi ich poziom zaangażowanie, co w naturalny sposób wpływa na ich dobrostan oraz przywiązanie do firmy. Mówi Joanna Kuryło-Hadryś.

Wolontariat jako narzędzie rozwoju zawodowego

Aktywność wolontariacka może być zatem nie tylko wyróżniającym wpisem w życiorysie i szansą w procesie poszukiwania pracy. To także jedna z możliwych form wsparcia rozwoju zawodowego i uczenia się przez całe życie. Poprzez działalność wolontariacką możemy odkryć swój potencjał, rozwinąć umiejętności, dowiedzieć się więcej o sobie.

Autor: Justyna Pater