Przejdź do treści

TEKST W ZAKŁADCE „STREFA WIEDZY – DLA KOORDYNATORÓW WOLONTARIATU”

Czytelnia:

Wolontariat spontaniczny, czy zapięty na ostatni guzik?
Wolontariat – przepis na zdrowie

Zanim zaprosisz wolontariuszy, sprawdź, czy możesz. Przywilej współpracy z wolontariuszami jest zarezerwowany dla konkretnych podmiotów. Ich listę znajdziesz w art. 42 ust.1 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. Warto się z nią zapoznać.

Zastanów się, do jakich zadań możesz zaangażować wolontariuszy. Postaraj się o różnorodne propozycje, dzięki którym wolontariusze będą mogli również poszerzyć swoje kompetencje lub nabędą nowe umiejętności. Przygotuj program wolontariatu i powołaj koordynatora do współpracy z wolontariuszami.

Stwórz unikatową ofertę wolontariatu na naszej stronie. Im dokładniej opiszesz pracę wolontariusza, tym lepiej. Każdy chce wiedzieć, na co się pisze i czego się od niego oczekuje.

Dopilnuj formalności. Podpisanie porozumienia, ubezpieczenie wolontariusza, przestrzeganie ustawy o ochronie danych osobowych leży po stronie organizatora. Zaplanuj czas na spotkanie z wolontariuszami i przygotuj ich do działania podczas szkolenia. Postaraj się stworzyć przyjazną przestrzeń dla wolontariuszy w swojej organizacji/instytucji. Zapoznaj ich z pozostałymi pracownikami, by mogli poczuć się częścią zespołu.

  1. Zadania dla wolontariusza
  2. Rola koordynatora wolontariatu
  3. Rekrutacja wolontariuszy

Zadania dla wolontariusza 

Wolontariusz to skarb. Aby został z Tobą na dłużej, musi wiedzieć, że jego praca jest potrzebna i doceniana. Zanim rozpoczniesz z nim współpracę, zastanów się, do jakich projektów i działań w Twojej organizacji/ instytucji chcesz go zaangażować. Nie spychaj na wolontariuszy działań nieatrakcyjnych i nużących. Przygotuj zadania, które są różnorodne i rozwijające. Wolontariuszami mogą być osoby w każdym wieku, z różną wiedzą i doświadczeniem zawodowym – wykorzystaj to. Dobrze, jeśli do współpracy przygotuje się cały zespół. Wprowadzenie programu wolontariatu do struktury organizacji/ instytucji wymaga pracy, ale przynosi wiele korzyści i może wzbogacić Waszą działalność. Pamiętaj, że wolontariusz nie może wykonywać czynności w zastępstwie za etatowego pracownika.

Rola koordynatora wolontariatu

Dobrą praktyką w organizacji jest utworzenie stanowiska koordynatora, który odpowiada za stworzenie programu wolontariatu i wdrożenie go w struktury organizacji. Szczególnie w sytuacji gdy potrzebujemy licznej grupy wolontariuszy, będzie nam potrzebna osoba, która zarządza ich pracą. Do zadań koordynatora należy:

  1. Przygotowanie programu wolontariatu, w tym wyznaczenie obszarów i zadań dla wolontariuszy, określenie profilu wolontariusza.
  2. Przeprowadzenie naboru i rekrutacji.
  3. Przygotowanie wolontariuszy do pracy, w tym dopełnienie obowiązków wynikających z ustawy.
  4. Nadzorowanie pracy wolontariuszy.
  5. motywowanie wolontariuszy. 
  6. ewaluacja pracy i zakończenie współpracy z wolontariuszami.

Rekrutacja wolontariuszy

Dobrze przygotowanie ogłoszenie o rekrutacji wolontariuszy to połowa sukcesu. Im dokładniej opiszesz, na czym będzie polegał wolontariat w Twojej organizacji i czego oczekujesz od wolontariusza, tym większe prawdopodobieństwo, że zgłoszą się odpowiednie osoby. Oferta powinna być czytelna i zawierać krótki opis Twojej organizacji, opis zadań dla wolontariusza, ramy czasowe, informacje o tym, jakie kwalifikacje i umiejętności są preferowane. Warto dodać, jakie korzyści ze współpracy z Wami będzie miał wolontariusz. Chociaż nie dostanie wynagrodzenia za swoją pracę, na pewno zdobędzie doświadczenie, zyska nowe kontakty lub rozwinie swoje umiejętności.

Oferta wolontariatu powinna pojawić się wszędzie tam, gdzie zaglądają osoby zainteresowane wolontariatem. Do internetowej promocji możesz wykorzystać nie tylko stronę swojej organizacji, ale także portale promujące wolontariat, listy mailingowe, fora i blogi związane z tematyką wolontariatu. Jeśli szukasz wolontariuszy z określonymi kompetencjami lub specyficznymi umiejętnościami, np. do pracy z dziećmi, postaw na promocję w miejscach, gdzie odbiorcami będą osoby z wykształceniem pedagogicznym.

Rekrutacja może przebiegać w formie indywidualnej rozmowy lub spotkania organizacyjnego dla większej liczby osób. Najważniejsze, by stworzyć przestrzeń do zapoznania się z misją i działalnością organizacji i ewentualne pytania ze strony wolontariuszy.

Ustalcie na początku, na jaki czas decydujecie się współpracować. Możecie na początek podpisać porozumienie wstępne na kilka tygodni, po których zdecydujecie, co dalej. Ważne, aby obie strony realnie oceniły swoje potrzeby i możliwości i ustaliły odpowiednie warunki. Postaraj się jak najkonkretniej przygotować zakres zadań dla wolontariusza tak, by konkretnie wiedział, co będzie należało do jego obowiązków.