Sierpień 2015

Piknik Wolontariatu na Wyspie Słodowej

Miejskie Centrum Wolontariatu wraz z Partnerstwem na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „RAZEM DLA WOLONTARIATU” zaprasza wolontariuszy oraz przedstawicieli organizacji pozarządowych i instytucji zaangażowanych w organizację wolontariatu na Piknik Wolontariatu,
który odbędzie się na Wyspie Słodowej.

Na uczestników czekają poniższe atrakcje: 

Konkurs "Dolnośląska Grupa Wolontariatu Pracowniczego 2015"

Wraz z Partnerstem na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” zapraszamy do udziału w drugiej edycji konkursu
o tytuł „Dolnośląskiej Grupy Wolontariatu Pracowniczego”. Konkurs jest organizowany w ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Wolontariusza ustanowionego w 1986 r. przez Organizację Narodów Zjednoczonych.

Fundacja Avant Art

Pierwotnie Fundacja została założona w celu realizacji festiwalu Avant Art, jednak obecnie – głównie w kontekście dynamicznego rozwoju samej organizacji – wspiera nie tylko sam festiwal, ale przede wszystkim jest zorientowana na multidyscyplinarne działania związane ze sztukami performatywnymi.

Stowarzyszenie na rzecz integracji społeczeństwa wielokulturowego "Nomada"

Stowarzyszenie NOMADA to wrocławska organizacja pozarządowa działająca na rzecz praw człowieka, ich popularyzacji i obrony, szczególnie wśród grup wykluczonych, imigrantów, obcokrajowców, mniejszości etnicznych czy religijnych.
Działamy na rzecz wszechstronnego rozwoju społeczeństwa otwartego i obywatelskiego.
Dążymy do kształtowania postaw solidarności międzyludzkiej i porozumienia ludzi i różnym pochodzeniu i statusie społecznym.
Chcemy przełamywać stereotypy i uprzedzenia.

Strony