Wrzesień 2015

Stowarzyszenie Grand Prix Poznania

Jako Stowarzyszenie Grand Prix Poznania jesteśmy organizatorem największego cyklu biegów przełajowych w Polsce – Grand Prix CITY TRAIL. Działamy od stycznia 2010 roku, kiedy to zorganizowaliśmy pierwszy bieg w formule Grand Prix. Po trzech poznańskich edycjach jesienno-zimowego cyklu zwiększyliśmy liczbę lokalizacji i od listopada 2012 roku działaliśmy w pięciu miastach. Kolejne edycje – to już 10 lokalizacji. Dokładnie tyle jest aktualnie na naszej mapie.

Fundacja REA - Rozwój, Edukacja, Aktywność

Działamy na rzecz oddolnych zmian w edukacji, wykorzystując pozaformalne metody uczenia się w przestrzeni szkoły. Wspieramy przyszłych nauczycieli na rynku pracy, od dwóch lat podnosząc ich kompetencje psychologiczno-pedagogiczne w ramach projektu Ja Nauczycielem. Prowadzimy wolontariat, umożliwiający studentom zdobywanie praktycznego doświadczenia i wzmacniający ich postawy obywatelskie. Wychodzimy na przeciw potrzebom młodych ludzi wiążących swoją przyszłość z pracą z dziećmi, które często nie są zaspokajane w toku edukacji akademickiej.

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS

Fundacja Wspierania Edukacji i Rozwoju Osobistego HELIOS została powołana w celu niesienia pomocy wszystkim, którzy pragną osobistego rozwoju spotykając się jednocześnie z różnymi życiowymi przeszkodami.
Misją Fundacji jest popularyzowanie wartości, postaw i zachowań społecznych, a w szczególności dążenia do osobistego rozwoju, przedsiębiorczości, kreatywności, postaw obywatelskich oraz odwagi cywilnej w życiu publicznym. Celem Fundacji jest zarówno osobisty rozwój korzystających ze wsparcia, jak i wszystkich współpracowników - jesteśmy organizacją uczącą się.

Style kierowania rozpoznane

Kierowanie - w teorii jest rzeczą prostą. Jednak praktyka pokazuje, że aby dobrze prowadzić zespół, kierownik musi się wykazać nie lada wyczuciem, czy to w dużej firmie, na boisku, czy w życiu prywatnym chociażby prowadząc samochód. Podczas szkolenia pt. "Style Kierowania" organizowanego przez firmę HP, uczestnicy mieli okazję dowiedzieć się czy mają zadatki na dobrego "kierowcę".

Strony