Dołącz do Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2015

Wraz z Partnerstwem na Rzecz Promocji i Rozwoju Wolontariatu na Dolnym Śląsku „Razem dla Wolontariatu” zapraszamy organizacje pozarządowe, instytucje i grupy inicjatywne do włączenia się w organizację piątej edycji „Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu”.

Dolnośląski Festiwal Wolontariatu daje możliwość samodzielnego zorganizowania w okresie od 1 września do 30 listopada 2015 r. dowolnego wydarzenia o charakterze lokalnym (warsztatu, konferencji, pikniku, festynu, happeningu itp.), którego celem będzie promowanie i rozwój wolontariatu oraz aktywności społecznej na Dolnym Śląsku. Każdy organizator wydarzenia otrzyma na czas trwania Festiwalu status Partnera Lokalnego. Dodatkowo
w dniach 3-6 grudnia 2015 r. wszyscy organizatorzy wydarzeń oraz zaproszeni goście będą mieli okazję wziąć udział

w uroczystym Forum Wolontariatu – podsumowaniu tegorocznej edycji Festiwalu, które odbędzie się we Wrocławiu.

Warunkiem przystąpienia do wspólnej organizacji Dolnośląskiego Festiwalu Wolontariatu 2015 jest przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego zawierającego wszystkie niezbędne informacje dot. planowanego wydarzenia.

Formularze zgłoszeniowe będą przyjmowane na bieżąco, jednak ze względu na harmonogram pracy Rady Programowej Festiwalu prosimy o ich przesyłanie co najmniej 30 dni przed planowanym wydarzeniem. Formularz zgłoszenia lokalnego w ramach V DFW dostępny jest TUTAJ.

Wszelkich informacji udziela:
Radosław Bednarski,
tel.: 74 665 11 11, 693 145 674,
e-mail: radoslaw.bednarski@rcwip.pl