Instytut Grotowskiego

Instytut Grotowskiego we Wrocławiu jest miejską instytucją kultury realizującą przedsięwzięcia artystyczne i badawcze, które odpowiadają na wyzwania postawione przez praktykę twórczą Jerzego Grotowskiego.

Kontakt

Telefon: 603553367
Adres e-mail: program@grotowski-institute.art.pl

Adres

Rynek-Ratusz 27
50-101 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja