Greenpeace Polska

Greenpeace to międzynarodowa organizacja pozarządowa, działająca na rzecz ochrony środowiska naturalnego. Organizacja koncentruje swoje działania na najbardziej istotnych, zarówno globalnych jak i lokalnych, zagrożeniach dla bioróżnorodności i środowiska.

Kampanie prowadzone przez Greenpeace obejmują sześć głównych obszarów:
- ochronę lasów naturalnych
- ochronę oceanów i mórz
- ochronę przed substancjami toksycznymi
- walkę z globalnym ociepleniem i zmianami klimatycznymi
- promocję rewolucji energetycznej i odejście od brudnych źródeł energii
- promocję zrównoważonego rolnictwa i walkę przeciwko wprowadzaniu do środowiska organizmów modyfikowanych genetycznie (GMO)

Greenpeace przeciwstawia się niszczeniu środowiska naturalnego od 1971 roku, kiedy to grupa aktywistów protestowała przeciwko testom nuklearnym przeprowadzanym przez rząd Stanów Zjednoczonych u wybrzeży Alaski. Od tamtej pory istotą działania organizacji są akcje bezpośrednie na wodzie, ziemi i w powietrzu, których celem jest zwrócenie uwagi opinii publicznej na przypadki niszczenia Ziemi, istotne problemy ekologiczne, a także wskazanie odpowiedzialnych za taki stan rzeczy.

W Polsce Greenpeace działa od 2004 roku z siedzibą główną w Warszawie.

Kontakt

Telefon: 226598499
Adres e-mail: info.poland@greenpeace.org

Adres

Altowa 4
02-386 Warszawa

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja