Kalejdoskop Kultur

Kalejdoskop Kultur jest inicjatywą dialogu międzykulturowego. Celem całorocznych działań jest edukacja na rzecz tolerancji, budowanie dialogu wśród grup etnicznych i narodowych, a także ochrona i promocja regionalnego folkloru opartego na wielokulturowości Wrocławia oraz Dolnego Śląska.

Punktem kulminacyjnym całorocznej działalności jest Festiwal Kalejdoskop Kultur będący integralną częścią Święta Wrocławia. Celem Festiwalu jest przybliżenie mieszkańcom Wrocławia dorobku artystów reprezentujących mniejszości narodowe, m.in. niemiecką, ukraińską, grecką, romską, łemkowską, żydowską, karaimską oraz bułgarską. Festiwal angażuje nie tylko profesjonalnych artystów, lecz również amatorów zafascynowanych kulturą przodków i kultywujących ich tradycje. Dzięki swojej otwartej formule jest znaczącym elementem aktywizacji i integracji środowisk mniejszościowych we Wrocławiu, jak i na całym Dolnym Śląsku.

Wieloletnia współpraca dolnośląskich mniejszości narodowych i etnicznych zaowocowała stworzeniem struktur formalnych w postaci fundacji pn. Kalejdoskop Kultur, która kontynuuje oraz rozwija współpracę i dialog zainicjowany deklaracją podpisaną przez przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych pn. Porozumienie przedstawicieli mniejszości narodowych i etnicznych „Kalejdoskop Kultur” z dn. 12 lutego 2009 roku.

Kontakt

Telefon: 726379438
Adres e-mail: biuro@kalejdoskopkultur.pl

Adres

ul. Ruska 46a
50-079 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja