Fundacja LUDZKA SPRAWA

Naszym zamiarem było stworzenie gazety przyjaciela. Naszym celem, pomoc tym wszystkim, którzy nie radzą sobie w życiu. Naszym zadaniem, zrobienie takiego pisma, które byłoby zarówno informatorem, jak i platformą dyskusyjną na temat różnych ludzkich spraw. Naszym marzeniem, ciepły i bezpośredni kontakt z Czytelnikami.

Dlatego stworzyliśmy „Ludzką Sprawę”. Gazetę, zajmującą się problemami tych, którzy pomocy najbardziej potrzebują, są bezradni, zagubieni i odrzuceni. Chcielibyśmy dotrzeć do najmłodszych, bezbronnych wobec przemocy w rodzinie, w szkole, wyniszczonych brakiem miłości, narkomanią, alkoholizmem. Do dzieci i młodzieży. Będziemy też pomagać, publikując rozmowy z lekarzami, psychologami i terapeutami. Postaramy się pokazywać kolorowe strony życia, a także razem z władzami miasta informować o programach i placówkach służby zdrowia oraz zadaniach pomocy społecznej realizowanych we Wrocławiu.

Kontakt

Telefon: 794298028
Adres e-mail: redakcja@ludzkasprawa.pl

Adres

ul. Gdacjusza 36
54-515 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja