Odyseja Umysłu

Odyseja Umysłu jest to stworzony w 1978 roku przez C. Samuela Micklusa program edukacyjny organizowany przez fundację Odyssey of the Mind mający na celu rozwijanie zdolności twórczych i zachęcanie do kreatywnego rozwiązywania problemów. 

Celem Odysei Umysłu jest inspirowanie rozwoju kreatywnego i krytycznego myślenia poprzez zachęcanie do twórczego rozwiązywania problemów. Uczestnicy programu samodzielnie analizują różnorodne zadania, poszukują możliwości rozwiązania ich i trenują dochodzenie do rozwiązania dzięki wysiłkowi grupy.

Kontakt

Telefon: 508171981
Adres e-mail: odyseja@odyseja.org

Adres

Jana Dekerta 4/3
80-262 Gdańsk

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja