Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa

Dom Spotkań im. Angelusa Silesiusa jest centrum edukacyjno – wychowawczym założonym w 1993 roku przez polskich Jezuitów. Naszą grupą docelową jest młodzież w wieku 15 –30 lat oraz dorosłe osoby pracujące z młodzieżą. Działalność Domu Spotkań, ze względu na rodzaj realizowanych zadań, można podzielić na niżej wymienione działy:

 

1. Centrum edukacyjno – wychowawcze dla młodzieży - organizuje projekty i warsztaty edukacji pozaformalnej dla młodych osób zarówno z Polski jak i z zagranicy. Tematy, w których się specjalizujemy to: edukacja obywatelska, edukacja europejska, prawa człowieka, edukacja międzykulturowa i na rzecz pokoju, edukacja globalna, edukacja antydyskryminacyjna.

2. Centrum wolontariatu - poszukuje wolontariuszy i współpracowników dla organizacji w całej Europie oraz koordynuje współpracę z nimi. W ramach tej struktury działa także Wolontariat Polska Pomoc.

3. Centrum szkoleniowo – doradcze - kieruje swoją ofertę usługową do osób pracujących z młodzieżą oraz pracowników organizacji pozarządowych w kraju i zagranicą. Działalność ta polega na prowadzeniu szkoleń mających na celu podniesienie umiejętności w zarządzaniu projektami i organizacją oraz prowadzenie konsultacji z zakresu metod pracy z młodzieżą, zarządzania finansami w organizacjach pozarządowych i wielu innych powiązanych z działalnością w III sektorze.

Kontakt

Telefon: 713380793
Adres e-mail: anna.jamroz@silesius.org.pl

Adres

Stysia 16 a
53-526 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja