Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu jest jednostką organizacyjną Powiatu Wrocławskiego, która realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej, wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej, rehabilitacji zawodowej oraz społecznej osób niepełnosprawnych, przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Centrum obsługuje mieszkańców Powiatu Wrocławskiego.
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu jako Organizator Rodzinnej Pieczy Zastępczej prowadzi nabór kandydatów na wolontariuszy do wspomagania rozwoju zainteresowań i pomagania w nauce dzieciom przebywającym w rodzinach zastępczych oraz w Rodzinnych Domach Dziecka funkcjonujących na terenie Powiatu Wrocławskiego.

Do zadań wolontariusza będzie należało:
- pomoc przy zapewnianiu pieczy i wychowania dzieciom umieszczonym w Rodzinie Zastępczej lub Rodzinnym Domu Dziecka oraz wykonywaniu innych czynności związanych z realizacją zadań tych form opieki,
- wsparcie przy organizacji imprez, spotkań i uroczystości organizowanych przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie we Wrocławiu na rzecz podopiecznych pieczy zastępczej.

Zapewniamy szkolenie wstępne dla wolontariuszy i umowę wolontariacką, a także stałe wsparcie i opiekę pracowników PCPR.

Kontakt

Telefon: 717221860
Adres e-mail: pcpr@pcpr.wroclaw.pl

Adres

T. Kościuszki 131/430
50-440 Wrocław

____________________________________

za treść i formę opisu odpowiada dana instytucja